Wat wordt er bedoeld dat Defensie een vaste aanstelling garandeert?

Met het garanderen van een vaste aanstelling heeft u de zekerheid dat op het moment dat er ten aanzien van u een doorstroombesluit genomen dient te worden u de garantie heeft dat dit besluit per definitie positief zal zijn. U heeft dus niet langer de onzekerheid of u in de toekomst wel of niet bij Defensie werkzaam zou kunnen blijven.

Meer over:
FPS