13. Ik ontving het hele jaar 2021 pensioen. Merk ik iets van de loonsverhogingen in mijn pensioen?

Nee, het pensioen kan alleen worden verhoogd als de pensioenfondsen weer kunnen indexeren. Dat kunnen sociale partners aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels voor de dekkingsgraden die hiervoor door het kabinet zijn gesteld. Je kunt daarvoor het beste de berichtgeving op de website van ABP in de gaten houden.