9. Ik ben gedurende 2021 overgestapt naar een andere werkgever. Heb ik nu nog recht op de loonsverhogingen?

De loonsverhoging van 1% gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. Deze wordt naar rato ook uitgekeerd aan dienstverlaters. De loonsverhoging van 0,4% gaat pas in per 1 januari 2022 en geldt daardoor niet voor mensen die de dienst in 2021 hebben verlaten, met uitzondering van de groepen genoemd onder vraag 8.