6 oktober 2017

2 november actie kom naar Den Haag

Op donderdag 2 november willen de bonden een volgende actie houden in Den Haag. Dit vanwege het nog altijd vast zittende arbeidsvoorwaardenoverleg en de staat waarin de defensie-organisatie zich bevindt. Het is de bedoeling om tussen 10.00 uur en 11.00 uur te verzamelen op de Koekamp in Den Haag (tegenover Den Haag CS). Een demonstratieve optocht door het centrum van de stad behoort tot de mogelijkheden.

De actie is een opschaling van de onlangs gehouden actie op het Plein en bij het ministerie. De bonden zorgen voor busvervoer vanaf een aantal opstaplocaties richting Den Haag en retour naar de opstaplocatie.

Hoe meld je je aan?
Aanmelden op email adres actie@defensiepersoneelinactie.nl
Wij hebben van u nodig; NAAM en KAZERNE waar u werkzaam bent.
Dit om op basis van de aanmeldingen te bepalen waar wij de opstaplocaties voor de bussen het beste kunnen inrichten.

Buitengewoon verlof?
Wij hebben veel vragen gekregen over het wel of niet toekennen van buitengewoon verlof.
Een aanvraag voor toekenning buitengewoon verlof kan door defensiepersoneel ingediend worden en de commandant van de eenheid maakt een afweging. Kaderleden die actief zijn voor de bond en medezeggenschapsleden die aangesloten zijn bij een bond hebben conform regelgeving recht op buitengewoon verlof voor deelname van bondsactiviteiten. Volledigheidshalve merken wij op dat indien de belangen van de dienst zich daartegen verzetten een aanvraag afgewezen kan worden. Hoe dan ook, wij strijden in opdracht van onze leden voor betere arbeidsvoorwaarden en het is daarom van groot belang dat defensiepersoneel zichtbaar is bij de acties. Militairen het liefst in uniform.

DIT IS HET MOMENT VOOR ACTIE – Wij rekenen op jullie, laat horen en zien dat het genoeg is geweest. Samen sterk. Het defensiepersoneel en Defensie verdienen beter.

Meer over:
BVJ
Acties