15 november 2022

Aankondiging van 47e Bondsvergadering van de AFMP

Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) brengt ter algemene kennis van de leden dat op donderdag 15 december 2022 de 47e Bondsvergadering wordt gehouden. Deze vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in Berghotel Amersfoort, Utrechtseweg 225, 3818 EG te Amersfoort. Aansluitend is er een feestelijke borrel.

AGENDA

01. Opening en vaststelling agenda


02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1  Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2  Vaststellen Reglement van Orde
2.3  Instellen stembureau
2.4  Vaststellen agenda

03. Mededelingen
3.1  Huishoudelijke mededelingen
3.2  Overige mededelingen

04. Notulen 46e Bondsvergadering van 17 juni 2022
4.1  Bespreking
4.2  Vaststelling

05. Vaststelling basiscontributie 2023
Voorgesteld wordt de basiscontributie ad € 12,25 ingaande 1 januari 2023 met 3,65% (salarisverhoging defensiepersoneel per 1 januari 2023) te verhogen en als zodanig vast te stellen.

06. Benoeming leden Algemeen Bestuur
6.1  Benoeming Ruud Bergsma als voorzitter AFMP
6.2  Benoeming Appie Traanman als lid Algemeen Bestuur

07. Rondvraag

08. Sluiting stembureau en vergadering

Aansluitend vindt een feestelijke borrel plaats van 15.30 tot 17.00 uur.

Aanmelding
Wil jij de 47e Bondsvergadering van de AFMP bijwonen? Meld je dan via dit e-mailadres aan bij onze secretaris.

Meer over:
Vereniging