24 februari 2015

ABP-aanvulling ingetrokken? AFMP namens u naar de rechter

Voor de AFMP is het onacceptabel dat de ABP-aanvulling van gepensioneerden met een gekorte partnertoeslag is komen te vervallen. Het gaat om bedragen die kunnen oplopen tot meer dan 500 euro per maand, terwijl leden zich niet hierop hebben kunnen voorbereiden. De AFMP treft dan ook voorbereidingen om naar de rechter stappen.

Zo’n 20.000 gepensioneerden hebben onlangs een brief ontvangen van het ABP waarin hen werd gemeld dat per direct hun ABP-aanvulling zal komen te vervallen. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen die, afhankelijk van het aantal dienstjaren, kunnen oplopen tot meer dan 500 euro per maand. De AFMP vindt het onacceptabel dat deze mensen onaangekondigd geconfronteerd worden met een enorme inkomensachteruitgang en bereidt momenteel dan ook een gang naar de kantonrechter voor.

Het betreft hier een groep mensen die geboren zijn voor 1 januari 1950 en van wie de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Als de partner geen of een heel klein inkomen heeft, ontvangt de AOW-gerechtigde een zogenoemde partnertoeslag van de SVB. Bij een hoger inkomen van de partner wordt deze partnertoeslag gekort of komt deze helemaal niet tot uitbetaling. Bij gehele of gedeeltelijke korting van de AOW-partnertoeslag ontstaat er op basis van het Pensioenreglement ABP een recht op een aanvulling op het pensioen.

Herleving
Eind 2014 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de AOW-partnertoeslag. Voorheen herleefde de uitbetaling van de partnertoeslag wanneer het inkomen van de partner daalde of wegviel. Zodra de partnertoeslag steeg, daalde de aanvulling van het ABP.
Vanaf 1 januari 2015 is de herleving van de AOW-partnertoeslag afgeschaft. Bij een te hoog structureel inkomen van de partner, vervalt het recht op partnertoeslag voor deze gepensioneerde definitief.

Het ABP ziet in deze wijziging van artikel 8 AOW een reden om ook de ABP-aanvulling voor deze mensen te laten vervallen. Het ABP stelt dat indien het recht op partnertoeslag definitief vervalt, daarmee ook de grond voor de ABP-aanvulling vervalt. Per februari 2015 wordt er dan ook direct gestopt met het uitkeren van deze aanvulling aan de mensen die geen partnertoeslag meer ontvangen.

Onacceptabel
De AFMP vindt de hele situatie onacceptabel. De betrokkenen hebben zelf niets aan hun situatie veranderd en worden nu op zeer korte termijn geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensachteruitgang van vaak honderden euro’s per maand. Een daling waar zij zich op geen enkele wijze financieel op hadden kunnen voorbereiden en ook een overgangsregeling wordt hen niet geboden.

Bovendien twijfelt de AFMP ernstig aan de juridische juistheid van de uitleg van het ABP van het pensioenreglement. Namens onze leden zullen wij het ABP op korte termijn via de interne bezwaar- en beroepsprocedure aansporen om terug te komen op de genomen besluiten. Indien het ABP hiertoe niet bereid is, zullen wij deze zaak voorleggen aan de kantonrechter.

Afwachten
Heeft u ook een brief van het ABP ontvangen waarin uw ABP-aanvulling wordt stopgezet? U hoeft dan op korte termijn geen actie te ondernemen. Het betreft hier een civiele zaak waarvoor geen bezwaartermijn van 6 weken geldt, maar waarvan de aanspraken pas na 5 jaar verjaren.
U kunt dus gerust de uitspraak van de kantonrechter afwachten en eventueel daarna uw aanvulling alsnog met terugwerkende kracht opeisen. Houd voor de laatste stand van zaken onze website in de gaten.

Meer over:
BVJ
ABP