17 december 2018

ABP voor Rechter gedaagd: vakbonden bieden petitie aan

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben het ABP vandaag voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Daarnaast treedt één individuele militair op als eisende partij om onze zaak kracht bij te zetten.

Vóór aanvang van het kort geding overhandigden drie vakbondsleden een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitters). Onze militaire achterban zegt immers terecht: ‘handen af van ons pensioen totdat er overeenstemming is over een arbeidsvoorwaardenakkoord met een nieuwe militaire pensioenregeling’. Met het overhandigen van die petitie aan het ABP bestuur wilden wij met en namens onze leden een nadrukkelijk signaal afgeven en zetten wij onze eisen kracht bij.

Wij eisen dat het ABP:

  • Niét eenzijdig ingrijpt in de militaire pensioenregeling. Vakbonden en werkgever gaan over de regeling, niét het ABP;
  • In 2019 de militaire pensioenregeling als een eindloonregeling uitvoert;
  • Onmiddellijk stopt met het verspreiden van voorbarige, onjuiste en storende informatie;
  • Het ernstig beschadigde vertrouwen snel herstelt.

Vertrouwen herstellen
Wij maakten het ABP duidelijk dat, los van een uitspraak van de rechter, het vertrouwen ernstig is beschadigd. Ons vertrouwen als vakbonden in de rol en positie van het ABP en - wat nog veel belangrijker is - het vertrouwen dat de deelnemers aan de militaire pensioenregeling in het ABP stellen. Herstel van vertrouwen zal, hoé dan ook, veel aandacht van het ABP gaan vragen.
Wij boden het ABP ook nog de kans om het kort geding niét door te laten gaan. Daarvoor moesten zij bereid zijn het eerder door ABP aanvaarde akkoord over de militaire pensioenregeling van 12 oktober 2017 uit te voeren. De reactie van het ABP bestuur was duidelijk, daar gingen zij niet op in.

Wij informeren jullie zo spoedig mogelijk over het kort geding. Bijgaand de tekst van de petitie.