29 februari 2024

61% van personeel heeft last van tekorten in publieke sector

Hoe ervaren de bijna 3 miljoen werkenden in de publieke sectoren hun werk en wat zijn de belangrijkste knelpunten die zij hierbij ervaren? Deze twee vragen vormden de rode draad in een enquête van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), het samenwerkingsverband van de AFMP, MARVER, FNV, AOb en NPB. In totaal 11.506 respondenten uit de sectoren Defensie, politie, onderwijs, openbaar bestuur en overheid, door de overheid gefinancierde media en cultuur, zorg en welzijn vulden hiervoor een vragenlijst aan de hand van 17 stellingen in. Naar aanleiding van de vandaag gepubliceerde bevindingen, die zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Publieke sector in focus: werknemerservaringen, knelpunten en aanbevelingen’, delen wij hieronder een aantal opvallende conclusies en statistieken.

Ben je nieuwsgierig naar de werkbeleving van defensiemedewerkers? Lees dan het achtergrondartikel hierover in de eerstvolgende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie, die zal verschijnen op 22 maart 2024. AFMP-voorzitter Ruud Bergsma laat in dit artikel zijn licht schijnen op de uit de ACOP-enquête voortkomende bevindingen voor de sector Defensie en op de belangrijkste aanbevelingen om de door defensiemedewerkers ervaren knelpunten uit de wereld te helpen. Het volledige onderzoeksrapport ‘Publieke sector in focus: werknemerservaringen, knelpunten en aanbevelingen’ vind je via deze link.

Meer over:
ACOP