24 oktober 2018

Actie oproep 12 november

Op maandag 12 november 2018 vanaf 10.30 uur – 17.00 uur vindt in de Tweede Kamer, in de Thorbecke zaal, het wetgevingsoverleg plaats over het defensiepersoneel tussen de Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser, en de leden van de Tweede Kamer.

U weet dat een meerderheid van de leden van de vakbonden binnen de sector Defensie het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft verworpen en dat de vakbonden deze boodschap onlangs in het Sector Overleg Defensie aan de Staatssecretaris hebben medegedeeld, waardoor het arbeidsvoorwaardenakkoord van de baan is.

Wij (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM) roepen actief dienende militairen (in uniform) en actief dienende burgermedewerkers op om aanwezig te zijn op de publieke tribune in de Tweede Kamer om dit debat te volgen.

U geeft hiermee uiting aan uw ongenoegen aangaande de Arbeidsvoorwaarden in de richting van de Staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer en benadrukt dat het defensiepersoneel voor de politieke en ambtelijke top nog steeds geen eerste prioriteit lijkt te zijn.

De eerder genoemde vakbonden rekenen op uw deelname aan deze actie.

Aansluiten bij deze actie? Geef je hier op! (formulier onderaan de pagina)

Indien u uzelf aanmeldt zult u alle benodigde informatie via de mail ontvangen.

Meer over:
Acties