Elze Mulder Sectorhoofd Landmacht

Adaptieve Landmacht de oplossing voor alle problemen?

Defensie heeft problemen met het vinden van het juiste personeel en toch moet het de voortzetting van het Defensieapparaat borgen, dat is duidelijk. Defensie is ook niet de enige die moeite heeft om personeel te vinden want ook de civiele arbeidsmarkt schreeuwt om personeel.

Het is nog maar de vraag of de plannen en pilots die momenteel binnen de krijgsmacht en specifiek binnen de Landmacht spelen de oplossing gaan brengen voor dit probleem. Er wordt gezegd dat deze geen verdringingseffect voor het zittend personeel zullen creëren, maar is dat ook zo? Of is het alleen maar om onrust te voorkomen en zijn de woorden voor de ‘politieke bühne’. Het inzetten van steeds meer flexibel en tijdelijk personeel baart ons zorgen. Bovendien vraag ik mij af of het echt nodig is en niet anders zou moeten.

Voor mij als sectorhoofd en voor ons als AFMP roept het in ieder geval veel vragen op. Gaat de flexibiliteit van Defensie ten koste van zekerheid voor medewerkers? Is er misschien toch stiekem sprake van verdringing van vast personeel?

Wordt Defensie hiermee aantrekkelijker als werkgever of is er straks nog meer leegloop? Wat is het risico voor de komende (tientallen) jaren als we nu akkoord gaan met deze veranderingen? Wat zijn de risico’s van flexibel personeel en samenwerking met civiele markt in het kader van gebrek aan ervaring en routine?

Men is duidelijk de grenzen aan het aftasten als het gaat om de rechtspositie bij inzet van defensiepersoneel voor civiele bedrijven. Wij als vakbond zullen ervoor moeten zorgen dat de bijzondere rechtspositie geborgd blijft.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen die ik nu niet kan beantwoorden. De tijd zal het leren. Tijdens de afgelopen kaderbijeenkomst hebben wij een presentatie gekregen over de ideeën en plannen voor een adaptieve Landmacht. Na afloop hebben wij hierover uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld, en dit krijgt zeker nog een vervolg. Ondertussen blijf ik met (kader)leden in gesprek en discussieer ik met hen over de standpunten die wij als AFMP in dit proces moeten innemen.

Heb je hier ook een mening over of wil je meepraten? Neem dan contact met mij op. Alle input is welkom.