13 mei 2020

AFMP Corona Logboek - 13 mei 2020

Alleen als de EU-lidstaten gezamenlijk optreden, kunnen de gevolgen van crises zoals het coronavirus het hoofd worden geboden. Daarbij is een geïntegreerde benadering van groot belang. Een optimaal gebruik van de middelen moet hand in hand gaan met civiele en militaire inzet. Dit benadrukte minister Bijleveld van Defensie woensdag tijdens een videoconferentie van de informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie.

De Europese ministers van Defensie bespraken de strategische gevolgen van het coronavirus voor de middellange en lange termijn op het terrein van veiligheid en defensie. Dit gebeurde tegen een achtergrond waarbij de eerste effecten van het virus op de veiligheidssituatie en de geopolitieke verhoudingen zichtbaar beginnen te worden. Het is waarschijnlijk dat al ingezette trends in een stroomversnelling komen. Voorbeelden zijn de toenemende instabiliteit in de ring rondom Europa en wereldmachten die zich herpositioneren. Minister Bijleveld benadrukte de noodzaak om missies en operaties onder de paraplu van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid snel te laten reageren op veranderende omstandigheden. Belangrijk vindt Bijleveld ook dat operationele lessen uit de pandemie worden getrokken.

Noodopvang Zoutkamp tijdelijke corona-isolatielocatie
De noodopvang van asielzoekers op de Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp stopt. Het militaire terrein dient de komende twee weken als isolatielocatie voor met corona besmette bewoners van het asielzoekerscentrum uit Sneek. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) regelt de verzorging. De huidige, ongeveer 90 bewoners van de Lodewijk van Nassaukazerne gaan naar de COA-locaties in Ter Apel en Budel. Vervolgens wordt de kazerne gereedgemaakt voor de met corona besmette bewoners van AZC Sneek. Zij gaan samen met hun gezinsleden en huisgenoten 14 dagen in isolatie. In totaal gaat het over ongeveer 60 personen. Zij mogen de woonruimte in de isolatieperiode niet verlaten. Ze worden er voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire middelen, medische zorg en alle andere levensbehoeften. Na deze periode gaan zij terug naar Sneek en worden de gebouwen weer overgedragen aan Defensie.

Filmpje over onderzeeboot Hr. Ms. Tonijn
Bij het Marinemuseum in Den Helder geven oud-medewerkers van de Onderzeedienst normaal gesproken rondleidingen op de onderzeeboot Hr. Ms. Tonijn, die al jarenlang een museumstuk is. Omdat deze door de coronacrisis niet kunnen doorgaan, is een kort filmpje gemaakt. Hierin vertellen deze voormalige medewerkers over de bekende onderzeeboot.
Ga hier naar het Twitterbericht met dit filmpje. De Hr. Ms. Tonijn was een Nederlandse onderzeeboot van de zogeheten Potvisklasse. Het schip werd in het begin van de jaren zestig gebouwd door de Schiedamse scheepswerf Wilton-Fijenoord. De Potvisklasse vormde tussen 1960 en 1991 de kern van de Nederlandse onderzeedienst. De onderzeeboot heeft tussen 1966 en 1991 vele eskaderreizen gemaakt en operationele missies uitgevoerd. Sinds 1994 is de Hr. Ms. Tonijn als museumschip toegankelijk voor het publiek.

---------------------

Bijzondere cd-release van muziekkapel
De muziekkapellen van Defensie grijpen de huidige coronacrisis om creatief samen te werken. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen kondigde afgelopen vrijdag bijvoorbeeld de release aan van haar nieuwste cd met de titel ‘Sarcasmes’. De release vond plaats met een originele video van het orkest tijdens de uitvoering van een van de op de cd opgenomen stukken.

Bekijk hieronder het filmpje van de cd-release!

Mooie eregroet voor WOII-veteraan
Politie, brandweer, Defensie en veteranen brachten zondag in Tilburg een bijzondere eregroet aan de 100-jarige Tilburgse WOII-veteraan Gabriel Ansems. Acht militairen marcheerden in formatie door de Berkdijksestraat, waar deze veteraan woonachtig is in een zorgcentrum. Zelfs een politiehelikopter bracht een saluut door een rondje over het zorgcentrum te vliegen.
De bijzondere ceremonie voor Gabriel Ansems, met inachtneming van de coronarichtlijnen, was een initiatief van de Tilburgse agent en hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond (NPB). “Nu door de coronacrisis de normale herdenkingen op 4 en 5 mei niet konden doorgaan, vond ik dat we toch iets moesten doen voor de laatste overgebleven WOII-veteranen,” zo benadrukt hij.
Simmers legde contact met Pim van der Velden, voorzitter van de veteranenstichting Hart van Brabant. Die dacht direct aan Gabriel Ansems. Na een oproepje bleek er veel animo voor het eerbetoon. Van der Velden: “Het idee van Koen heeft duidelijk een snaar geraakt. Dan merk je dat er onder de wat jongere veteranen nog steeds een enorm ontzag en respect is voor de veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben er aan bijgedragen dat wij al 75 jaar in vrijheid leven.”

Hierin vind je een filmpje van de ontroerende eregroet!

Meer over:
Coronalogboek