14 april 2020

AFMP Corona Logboek - 14 april 2020

Defensie wordt zó in beslag genomen door het coronavirus dat er amper tijd is om te bedenken wat deze crisis betekent voor de krijgsmacht van de toekomst. Dit zegt minister Bijleveld van Defensie vandaag in een interview met de Telegraaf. Naar eigen zeggen heeft zij al één les getrokken. “We moeten minder afhankelijk zijn van anderen. We zijn last man standing. We moeten de capaciteiten hebben om die rol te vervullen.”

Volgens minister Bijleveld was Defensie niet specifiek voorbereid op de coronacrisis. “Maar omdat Defensie zo flexibel is, kunnen we wel alle verzoeken beantwoorden die we nu krijgen,” benadrukt zij in de Telegraaf. “We leveren medisch personeel, ic-apparatuur, mobiele labs en beademingsapparatuur. Onze medische planners adviseren en helpen met het verdelen van patiënten en hulpmiddelen. Dat kunnen zij omdat ze ervaring hebben in missies en goed kunnen plannen in onoverzichtelijke omstandigheden. We helpen met mobiele grensbewaking en de opvang van vreemdelingen. En we sturen het logistieke ondersteuningsschip Karel Doorman naar de Caribische rijksdelen voor medische hulp en kustwacht.”

Fors minder Duitsers passeren grens
Vergeleken met 2019 passeerden de afgelopen paasdagen zo’n 90 procent minder Duitsers de grens met Nederland. De resterende 10 procent die dit toch deed, stak vooral in Limburg de grens over. Tot deze conclusie kwam de Koninklijke Marechaussee afgelopen maandag. Vanaf afgelopen vrijdag zette de KMar vanwege de coronacrisis langs de oostgrens van Nederland extra mensen in om toezicht te houden op het grensverkeer. Duitse bezoekers werden aan de grens ontmoedigd om Nederland binnen te rijden en kregen het advies om terug naar huis te gaan. Volgens een KMar-woordvoerder luisterde ongeveer de helft van de aangesproken Duitsers naar die oproep, vooral bij de vele kleine grensovergangen. "Maar het was jammer en frustrerend dat toch nog heel wat mensen doorreden. Sommigen zelfs met een zielig verhaal. Er was geen inreisverbod, maar je hoopt dat mensen zelf al de keuze maken om thuis te blijven."
De KMar blijft ook de komende dagen scherp op het grensverkeer met Duitsland.

Defensie vierde Pasen digitaal
Vanwege de coronacrisis verzorgde Defensie haar jaarlijkse paasviering afgelopen week via de digitale weg. Normaal gesproken vindt deze viering met publiek plaats. Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels zag in de coronacrisis geen reden om van dit feest af te zien. Daarom werd de viering van dit jaar opgenomen in de marinehaven in Den Helder. Voorgangers waren aalmoezienier George Martens en dominee Johan Trouwborst. Speciale aandacht ging uit naar alle mensen die te maken hebben met het coronavirus of hierdoor getroffen zijn. “Ik denk dan aan de patiënten in de ziekenhuizen, de nabestaanden van hen die het niet overleefden en alle hulpverleners die zich met hart in ziel inzetten,” zo sprak Klaas Henk Ubels.

Kijk hieronder de digitale paasviering van Defensie terug.

Eerste dode op USS Roosevelt
Voor het eerst is een bemanningslid van vliegdekschip USS Roosevelt overleden aan het coronavirus, zo meldde de Amerikaanse marine. Op het schip bleek in maart een aantal van de 5000 opvarenden besmet. Hierna smeekte kapitein Brett Crozier zijn superieuren om zo veel mogelijk opvarenden van boord te laten. De brief waarin hij deze smeekbede deed, kwam ongewild terecht bij de Amerikaanse pers. Dat was voor de Amerikaanse minister Modly van Marine aanleiding om hem te ontslaan, tot onvrede van de bemanning. Deze bemanning riep massaal zijn naam, terwijl Crozier het schip verliet. Modly vloog daarna naar Guam, waar de Roosevelt ligt afgemeerd, om de bemanning toe te spreken. Daarbij zei hij dat Crozier ‘te naïef of te stom’ was om het commando te voeren. Hij nam het de bemanning kwalijk dat zij hun kapitein steunden. Al snel daarna trad Modly af, omdat de storm van kritiek op zijn optreden niet ging liggen. Inmiddels is het coronavirus vastgesteld bij minstens 585 bemanningsleden. Bijna 4000 opvarenden zijn naar land overgebracht.

Meer over:
Coronalogboek