24 april 2020

AFMP Corona Logboek – 24 april 2020

De Britse, Franse en Nederlandse strijdkrachten slaan de handen ineen in de strijd tegen het coronavirus in het Caribisch gebied. Vanuit een gezamenlijke militaire coördinatiecel gaan Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk hun afzonderlijke inspanningen op elkaar afstemmen. Dit gebeurt vanaf het Franse eiland Martinique.

Minister Bijleveld van Defensie is blij dat de bestrijding van het coronavirus op deze manier efficiënt wordt aangepakt. “Dit is een mooi en praktisch voorbeeld van hoe we als Europese landen kunnen samenwerken, met ieder onze eigen verantwoordelijkheden in het Caribisch gebied. Door onze inzet tegen het coronavirus samen te monitoren, kunnen we elkaar snel vinden als het nodig is.”
De taak van de collectieve militaire coördinatiecel is het perfectioneren van de Nederlandse, Franse en Britse inzet. Deze cel vergroot de flexibiliteit van de inzetmogelijkheden. Zo kunnen de bondgenoten elkaar versterken bij het bestrijden van het coronavirus in het hele Caribisch gebied. De wederzijdse steun volgt mede na eerder opgedane, positieve ervaringen op het gebied van onderlinge samenwerking. Zo verleenden de landen gezamenlijke noodhulp na de orkaan Irma in 2017.

FNV: Voorwaarden voor veiligheidsprotocollen
Ook in talloze sectoren buiten Defensie hebben werknemers de nodige vragen, zorgen en onzekerheden over het coronavirus. Werkgevers interpreteren de veiligheidsrichtlijnen vaak erg ruim en hierdoor voelen werknemers zich onder druk gezet of zij worden niet in staat gesteld de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook is er veel onduidelijkheid over wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en wat er gebeurt als deze niet worden verstrekt. Daarom reikt de FNV praktische handvatten aan voor het opstellen van specifieke sectorprotocollen. Zij formuleerde enkele heldere voorwaarden voor de totstandkoming hiervan:

• Iedere sector die doorwerkt of weer aan het werk gaat, moet een protocol over ‘coronaveilig werken’ hebben;
• De FNV moet altijd volwaardig betrokken zijn bij de afspraken over dit protocol;
• De werkgever is verantwoordelijk voor handhaving daar waar het derden betreft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om klanten van winkels en niet om werknemers;
• Inspectie SZW moet in positie komen om de handhaving van de protocollen voor werkenden te kunnen uitvoeren;
• Zolang de beschermingsmiddelen schaars zijn, gaan deze naar de plekken waar het totaal onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden én die van levensbelang zijn voor de samenleving, oftewel voor alle zorgbranches.

Onder meer door de publiciteit te zoeken en politieke druk te zetten, wil de FNV ervoor zorgen dat deze punten onderdeel worden van de totstandkoming van de veiligheidsprotocollen. Nu het kabinet heeft aangekondigd dat er nog maar een heel beperkt aantal sectoren weer open kan, is er volgens de FNV ook tijd om met vakbonden op decentraal niveau goede afspraken te maken.

Kruidenthee als middel tegen coronavirus?
Militairen zijn in de hoofdstad van Madagaskar huizen afgegaan om een nieuw soort kruidenthee uit te delen. Het gaat volgens president Andry Rajoelina om een krachtig middel tegen het coronavirus, maar experts reageren nogal sceptisch. Het middel is ontwikkeld door het lokale onderzoeksinstituut IMRA, maar is internationaal nog niet getest. Toch heeft president Rajoelina alle vertrouwen in het kruidenmengsel. "We kunnen de geschiedenis veranderen van de hele wereld,” benadrukte hij bij de officiële presentatie. "Twee mensen zijn nu al genezen dankzij deze behandeling."

------------------

Militaire steun aan Rijnstate stopt
Ziekenhuis Rijnstate gaat de ondersteuning van vier militair verpleegkundigen niet continueren. Deze steun is niet langer noodzakelijk, zo laat de gemeente Arnhem weten. De steun stopt 26 april om klokslag 17.00 uur. Er komen minder patiënten met het coronavirus naar het ziekenhuis en er gaan minder patiënten naar de IC-afdeling. Zo ontstaat weer meer ruimte voor patiënten die niet zijn besmet met het coronavirus. 'Dit betekent overigens allerminst dat deze fase als rustig beschreven kan worden. De zorg voor coronapatiënten is zeer intensief en de druk op zorgpersoneel is blijvend hoog,’ zo schrijft de gemeente.

Zuid-Afrika: 70.000 extra militairen voor handhaving lockdown
De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa wil ruim 70.000 extra militairen kunnen inzetten voor het strenge toezicht op de lockdown die in het land is ingevoerd vanwege de coronacrisis. Nu steunen al ongeveer 2800 militairen de politie in hun werk. Het land kondigde eind vorige maand strenge quarantainemaatregelen af. Zuid-Afrikanen mogen alleen de straat op voor medische hulp of boodschappen. Joggen, de hond uitlaten en ook de verkoop van sigaretten en alcohol is niet toegestaan. Alleen mensen met essentiële beroepen mogen nog de straat op.

Meer over:
Coronalogboek