26 oktober 2020

AFMP Corona Logboek - 26 oktober 2020

Defensie zet opnieuw personeel in bij zorginstellingen die gebukt gaan onder de effecten van het coronavirus. Sinds deze maandag zijn er extra militairen aan de slag in het UMC Utrecht en in zorginstelling Magenta in Bergen.

Op dit moment zet Defensie al tientallen militairen in bij het UMC Utrecht. Zij zijn onderdeel van een pool die specifieke coronazorg levert. Hierdoor kan dit ziekenhuis ook coronapatiënten van buiten de regio opnemen. Sinds vandaag is de IC-capaciteit in het centrum uitgebreid met 18 medisch geschoolde militairen. De pool telt nu zo’n 100 militairen. Deze blijft in principe tot 1 januari actief. Zorginstelling Magenta in Bergen heeft ook een beroep gedaan op Defensie. Een groot deel van de oudere bewoners kampt met het coronavirus, evenals veel personeel van de instelling. Daarom springen 6 militairen vanaf nu tot 13 november bij voor medische verzorging en verpleging.

Baileybrug
Eerder bouwden militairen al een Baileybrug in Gouda. Die biedt nu toegang tot een vandaag geopende teststraat op een industrieterrein. Dankzij de brug is deze straat veiliger en beter te bereiken. Op dit moment wordt Defensiepersoneel ook ingezet bij onder andere de planning van de GGD en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding in Zeist. Ook ligt er nog een verzoek om militairen voor het bemensen van corona-snelteststraten.

KMar bereikt bijzondere mijlpaal
In deze moeilijke coronatijd viert de Koninklijke Marechaussee een bijzondere mijlpaal. De KMar bestaat vandaag namelijk precies 206 jaar. Op 26 oktober 1814 tekende de latere koning Willem I het oprichtingsbesluit van de Marechaussee. Vandaag de dag wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de expertise en de capaciteit van de KMar. Zij maakt elke dag opnieuw keuzes voor de veiligheid van ons land. Zij verricht grenspolitietaken, bewaakt en beveiligt personen en gebouwen en voert internationale en militaire politietaken uit.

Belgische Defensie aan de slag in strijd tegen corona
Defensie in België gaat zoals aangekondigd hulp bieden in de strijd tegen het coronavirus. Het Belgische leger heeft op verzoek van de regering een lijst gemaakt waar het allemaal kan helpen: het opzetten van een noodziekenhuis in Luik, de inzet van extra ambulances, medisch personeel of vervoer van zieken via helikopters. In Luik zijn de eerste voorbereidingen voor een noodziekenhuis al gestart. Alle mensen en middelen die niet nodig zijn bij militaire missies, zullen worden ingezet tegen het coronavirus. Dat heeft de Belgische minister van Defensie Dedonder aangekondigd. Defensie gaat zich vooral bezighouden met het vervoer van medisch materiaal en patiënten, het opvangen van mensen met brandwonden, het leveren van medisch personeel en het opzetten van tijdelijke infrastructuur.

Meer over:
Coronalogboek