27 november 2020

AFMP Corona Logboek - 27 november 2020

De Luchtmobiele Brigade biedt op dit moment zorgondersteuning bij woonzorgcentrum Walstede in Tiel. Vijf militaire zorgmedewerkers zijn daar sinds vorige week donderdag aan het werk. De Luchtmobiele Brigade spreekt op Twitter over ‘uit de brand helpen’. “Corona heeft een forse impact op iedereen in het complex,” zo benadrukt zij.

De Luchtmobiele Brigade helpt in woonzorgcentrum Walstede in de directe zorgverlening. Op die manier neemt zij werk uit handen van het vaste personeel. Het woonzorgcentrum diende onlangs een hulpvraag in bij Defensie toen het enkele weken geleden ‘werd overvallen door corona’. Na een bezoek zegde Defensie hulp toe, ondanks dat het coronavirus volgens betrokkenen ‘Walstede zo goed als helemaal heeft verlaten en ook onze zieke collega's alweer aan het terugkeren zijn'. Doordat het militaire personeel zorg uit handen neemt, hebben vaste medewerkers de tijd om werkzaamheden op te pakken die door het coronavirus zijn blijven liggen.

Onduidelijke coronacommunicatie bron voor complottheorieën
Doordat communicatie van de overheid en het RIVM over het coronavirus en het gebruik van mondkapjes niet helder was, kregen complottheorieën meer kans om zich te verspreiden. Dat concludeerde het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de krijgsmacht deze zomer in een rapport. Dit meldde het NRC de afgelopen week. Het LIMC adviseerde de overheid duidelijker te communiceren en transparanter over de coronamaatregelen te zijn. Het rapport is onder meer naar ministeries, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nationale Politie verstuurd. Het LIMC is half maart van dit jaar opgericht om inzicht te krijgen in de informatievoorziening rond de pandemie en de verspreiding van desinformatie. In het rapport staat dat het RIVM deze zomer onder andere onduidelijke informatie verstrekte over het nut van mondkapjes. "Een onhandige grafiek wekte ten onrechte de indruk dat er geen mensen meer overleden aan COVID-19", zo citeert de krant het kritische rapport dat het LIMC half augustus opstelde.

150 militaire zorgverleners actief in UMC Utrecht
In totaal zijn er op dit moment ongeveer 150 militaire zorgverleners actief in het UMC Utrecht. Zij versterken daar de gelederen op de klinische cohortafdelingen en op de Intensive Care. De zorgverleners zijn afkomstig van zowel de Landmacht als de Luchtmacht. Het gaat niet alleen om artsen en verpleegkundigen, maar ook om veel ondersteunend personeel zonder BIG-registratie. Deze militairen ontlasten de verpleegkundigen met randwerkzaamheden, zoals het klaarzetten en het opruimen van medische hulpmiddelen en apparatuur. Hierdoor kunnen verpleegkundigen zich richten op de patiëntenzorg. Coronapatiënten voor wie geen plek is in ziekenhuizen in de eigen regio in ons land worden opgevangen in het UMC Utrecht. Sinds medio oktober wordt samengewerkt met het ministerie van Defensie om deze bovenregionale coronazorg mogelijk te maken.

Meer over:
Coronalogboek