4 november 2020

AFMP Corona Logboek – 4 november 2020

Curaçao en Nederland hebben overeenstemming bereikt over een derde coronasteunpakket voor het eiland. Het krijgt dit pakket in ruil voor hervormingen. Daarom gaat ons land de komende jaren extra investeren in de veiligheid en de rechtsstaat van Curaçao. Het bedrag dat de Nederlandse regering structureel wil investeren, kan oplopen tot 18,5 miljoen euro.

Nederland gaat Curaçao hulp bieden bij het versterken van het grenstoezicht. Zo moet grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit worden bestreden. Beide landen gaan nog bespreken hoe de ondersteuning er precies uitziet. Nederland is bereid meer personeel te leveren van de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Ook de Kustwacht Caribisch Gebied wordt versterkt. Defensie helpt eveneens bij de professionalisering van de Curaçaose militie (CURMIL). Zo is de dienstplichtverordening uit 1961 zwaar verouderd. De CURMIL moet worden omgevormd tot een infanterie-eenheid die nog meer bijdraagt aan de belangrijkste taken van Defensie. De nadruk ligt op ondersteuning van de civiele autoriteiten. Verder wordt geld geïnvesteerd in het Sociaal Vormings Traject, waarbij Defensie jongeren de kans geeft om te resocialiseren. Dit traject vindt plaats met medewerking van Curaçao.

Sobere Veteranendag
Door de coronacrisis vond dit jaar slechts een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is er minder geld besteed dan gepland. Besloten is om het resterende bedrag van 680.000 euro te spenderen aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een cadeautje om hen een steun in de rug te geven tijdens de coronacrisis. Voor de besteding van het geld zijn grotere veteranenorganisaties, zoals het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform, gevraagd om voorstellen te doen. Ook werkte de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht mee in zijn rol van Inspecteur der Veteranen. Dit leverde naast het presentje o.a. deze activiteiten op:

  • De aanschaf van een veteranenvlag en een eerste uitgifte hiervan aan overheidsinstellingen, zoals gemeenten, ministeries en veteranenorganisaties.
  • Een bijdrage aan het project ‘Vernoemen van bruggen en viaducten’. Het veteranenplatform steunt dit initiatief. De eerste zeven bruggen en viaducten kregen dit jaar de naam van een omgekomen militair. De komende twee jaar moeten nog eens 50 bruggen en viaducten worden vernoemd naar gesneuvelde militairen.
  • Een tegemoetkoming in de kosten van activiteiten die veteranen organiseren in bijvoorbeeld veteranenontmoetingscentra en inloophuizen. Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten beheert het geld.

Groter Europees handelingsvermogen nodig tijdens COVID-19
Een groter Europees handelingsvermogen is noodzakelijk om ook in de toekomst de veiligheid van Europa te verzekeren. De verslechterde veiligheidssituatie en de geopolitieke context vragen daarom, zeker ook tijdens COVID-19. De bouwstenen voor een meer ambitieuze defensiesamenwerking binnen de Europese Unie liggen klaar. Dit benadrukte het Nederlandse kabinet maandag. Het kabinet reageerde hiermee op de evaluatie van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie, uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We moeten het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie de komende jaren meer handen en voeten gaan geven,” zo meent minister Blok van Buitenlandse Zaken. “De veiligheid van Europa staat immers onder druk. Door meer in te zetten op defensiesamenwerking binnen de EU versterken we juist ook de NAVO, het is niet of-of maar en-en.”

Militairen bemensen testlocaties in opstartfase
Minister De Jonge van Volksgezondheid wil het aantal testlocaties voor het coronavirus de komende maanden flink verruimen in ons land. Ook wil hij dat er binnen afzienbare tijd mogelijkheden tot sneltesten komen. Deze ambities staan in een coronabrief die De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Defensie laat de teststraten bemensen in de huidige opstartfase. Na deze opstartfase zullen de militairen snel worden vervangen door geselecteerde en opgeleide mensen die langer aan de slag kunnen. Het streven van De Jonge is dat er begin volgend jaar 100.000 tot 130.000 testen per dag af kunnen worden afgenomen, waarbij de doorlooptijd maximaal twee keer 24 uur is. Gebaseerd op de laatste RIVM-prognose van de testvraag verwacht hij in elk geval in december en januari ruim te kunnen voldoen aan de vraag. De testvraag in december ligt rond de 90.000 en op dit moment op 62.700.

Meer over:
Coronalogboek