30 oktober 2018

AFMP-experts helpen met jouw belastingaangifte

Leden van de AFMP kunnen gebruik maken van de gratis belastingservice van de FNV. Echter voor de speciale aangiften en problemen met je aangiften kun je terecht bij de commissie belasting van de AFMP. Een team van vrijwilligers gespecialiseerd op het gebied van aangiftes en belastingadvies voor militairen.

Elk jaar helpt de commissie honderden leden met hun belastingaangifte. Naast deze service is de belastingcommissie ook actief met het oplossen en hulpverlenen bij belastingaangifte problemen van actieve- en post actieve leden. De commissie bestaat uit ervaren collega’s die de afgelopen jaren hun waarde hebben bewezen. Zo heeft zij instructeurs in haar midden, heeft zij buitenlandspecialisten en collega’s die leden bijstaan bij een overlijden van de partner. Ook de steun aan de jongere collega’s wordt niet vergeten. Nieuwe collega’s kunnen geholpen worden met de eerste aangifte bij het in dienst treden, meestal is er dan namelijk sprake van een teruggave. Ook de leden die zelf het formulier hebben ingevuld hebben veelvuldig hulp nodig. Bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een huis, het niet goed invullen van de status waardoor het lijkt dat ze veel geld terugkrijgen enzovoort.

In het buitenland zijn we actief in de gebieden waar veel collega’s voor 3 tot 5 jaar zijn geplaatst en met name het nieuwe belastingverdrag van Duitsland is nog lang niet goed bij iedereen geland. Voor de collega’s die een buitenlandplaatsing krijgen gaan we samen met DCIOD nog eens goed kijken naar de inhoud van de voorlichting. Die is op zich compleet, maar in de praktijk wordt nog veel vergeten om goed te regelen. Verder hebben we bemiddeld bij conflicten over bijvoorbeeld het wel of niet verhuren van je huis terwijl je in het buitenland werkzaam bent.

De leden van de belastingcommissie van de AFMP volgen diverse opleidingen verzorgd door de FNV en NPB. Aan het einde van het jaar informeren wij onze leden over de aankomende belastingaangifte.

We verzorgen jaarlijks talloze gewone aangiftes (P-formulier) en M-formulieren voor collega’s die definitief in het buitenland zijn gaan wonen. Ook vele C-formulieren voor onze collega’s die in het buitenland zijn gaan, of blijven, wonen na hun actieve periode en voor alle collega’s die tijdelijk in het buitenland werken (fictief NL-belastingplichtig). Daarnaast hebben we partners van overleden collega’s geholpen met het F-formulier.

Heb jij ook altijd moeite met je belastingaangifte? De AFMP bied je gratis hulp! Houd onze website en app in de gaten. Wanneer de periode voor belastingaangiftes er weer aan komt informeren we je over onze belastingservice! Je kunt ook even kijken op de pagina van de commissie belasting.

Tips voor de komende aangifte
Hieronder enkele tips van onze commissie belasting op basis van hun ervaringen van het afgelopen jaar.

Aangifte voor werkzaam in Nederland

  • Let goed op of de eigen woning, de hypotheekkosten, verkoop- en aankoopkosten, je aftrekposten zoals studie en of de bankrekeningen allemaal juist zijn ingevuld;
  • Bij de aanvullende vragen staat een enigszins misleidende vraag over ‘militair’. Als je de toelichting goed leest kun je jezelf niet vrijstellen van het betalen van premie. Elke Nederlander moet volgens de wet over zijn inkomsten premie betalen. Daar kun je je niet zomaar voor vrijstellen. We hebben vele cases behandeld, maar zelfs op advies van de belastingtelefoon jezelf vrijstellen kan niet, je dient toch (terug) te betalen.
  • Als je beschikt over een groot vermogen, kijk of je gebruik kunt maken van het splitsen en zoek de goede verdeling als er sprake is van een (fiscaal) partner;
  • Weliswaar heb je als militair geen recht op zorgtoeslag, maar wellicht heeft je partner wel een recht opgebouwd;
  • Let goed op of je door uitzending, oefening et cetera niet in een hoger belastingtarief komt. De werkgever houdt hier niet altijd rekening mee waardoor je later belasting moet terugbetalen.

Werkzaam in het buitenland (buitenlandplaatsing)
Voordat onze collega’s in het buitenland worden geplaatst krijgen zij uitgebreide voorlichting. Toch blijkt in de praktijk niet alles te zijn blijven hangen. Een paar voorbeelden.

  • De allerbelangrijkste tip is om je status goed aan te geven bij de Belastingdienst. Op het moment dat je je uitschrijft bij de gemeente van je woonplaats ben je niet meer woonachtig in Nederland. De Belastingdienst krijgt dit automatisch door. Doe je verder niets dan wordt je geacht te zijn geëmigreerd en krijg je geen Nederland-status voor de belastingaangifte. Je krijgt dan een M-(van migratie) formulier per post. Door de wijziging van postadres, lang niet iedereen gebruikt het NAPO-adres en de achterstand bij de belastingdienst, kan dat soms jaren duren.
  • Dus na uitschrijven bij de gemeente moet je je aanmelden bij de Belastingdienst te Heerlen (afdeling Buitenland). Je krijgt dan de status van fictief Nederland-belastingplichtig. Je hebt dan gewoon de Nederlandse rechten (met een paar uitzonderingen) en je kunt gewoon een Nederlandse aangifte doen.
  • Heb je een eigen huis in Nederland achtergelaten? Laat je dan goed informeren, met name als je het huis wilt gaan verhuren. Naast je hypotheekvoorwaarden krijg je ook een andere status met betrekking tot de aftrek eigen woning. Je kunt pas weer hypotheek aftrekken zodra je er zelf weer gaat wonen.
  • Wilt je partner in het buitenland gaan werken? Dan is het van belang, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, dat je in het buitenland belasting betaald en dat je bij een hoger inkomen geen AOW meer opbouwt.
  • Zo zijn er ook andere zaken zoals toeslag, vermogen enzovoorts die net even anders zijn dan in Nederland.

Wonen in het buitenland (na actieve periode)
Het invoeren van het nieuwe belastingverdrag heeft voor veel onduidelijkheid en problemen geleid. Waar eerst de in het buitenland wonende (ex-)militair, zelf kon kiezen voor Nederland of buitenland belastingplichtig, is met ingang van 2016 deze keuzemogelijkheid komen te vervallen. De effecten van het wijzigen van het nieuwe belastingverdrag Dld-NL (NIET kwalificeren als buitenlandsbelastingplichtige) zijn fors, zeker als men nog hypotheekrenteaftrek had. Daarnaast was de regelgeving onduidelijk met betrekking tot de 15.000 euro grens.

Na een overgangsjaar waarin men nog kon kiezen is met ingang van 2017 de regeling definitief en wordt het ABP-pensioen in Nederland en het AOW-pensioen in Duitsland belast. Voor 95% van de gevallen betekende dit dat ALLE aftrekposten en kortingen zijn komen te vervallen. Men heeft geen recht meer op de algemene heffingskortingen, geen ouderenkorting en ook andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek zijn vervallen. Voor het loonbelastingdeel van de inkomens uit Nederland (AOW/SVB) bestaat er ook géén recht meer op de loonheffingskorting. Deze korting kunt u zelf aan of uit zetten bij zowel ABP- als de SVB. Nu zijn er nog slimme collega’s die vanwege het inkomensplaatje geen aangifte meer hoeven te doen. Zij zetten dan bij de SVB de loonheffingskorting uit, zij hebben immers geen recht meer en betalen ook geen belasting meer in Nederland, maar zetten deze bij het ABP weer aan. Dat mag niet en de controle hierop is binnenkort een feit. Met ingang van 2019 worden alle uitkeringsinstanties en werkgevers gelast bij uitbetalingen naar het buitenland de Belastingdienst actief te informeren over het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting.

Overigens wordt de loonheffingskorting, voor diegene die nog ziektekostenbijdrages betalen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor, voorheen zorginstituut) wel toegepast. Dus geen korting op de loonbelasting maar nog wel een deel van de betaalde bijdrage.

Zorgtoeslag
Bij het invullen van aangiften buitenland valt op dat een aantal van onze leden geen zorgtoeslag aanvragen. Juist nu je alleen AOW- en ABP-pensioen hebt is er een redelijke kans, zeker bij een wat lager inkomen, dat je recht hebt op zorgtoeslag. Dat komt overigens ook omdat de woonlandfactor flink gestegen is.

Wel dien je het verzamelinkomen van AOW- en ABP-pensioen op te geven als toetsingsinkomen. Dat is anders dan het aangifteformulier aangeeft, daar wordt de AOW immers vrijgesteld als inkomen Nederland.

Heffingskorting ‘alleenstaande ouderenkorting’
Heb je recht op alleenstaande AOW, omdat je partner blijvend is opgenomen in een verzorgingstehuis? Dan hebben jij en je partner ook recht op de heffingskorting ‘alleenstaande ouderenkorting’.

De alleenstaanden AOW hoef je niet daadwerkelijk te hebben aangevraagd, omdat dat bijvoorbeeld in je situatie financieel nadelig zou uitvallen (bron SVB). Het aanvragen van alleenstaanden AOW dient per (financiële) situatie goed bekeken en nagerekend te worden.