14 augustus 2014

AFMP FNV pleit voor algemeen tolkenpardon

Defensie zet bij buitenlandse missies regelmatig lokale tolken in. Dat is in het belang van de veiligheid van defensiemedewerkers én voor het welslagen van missies. Als vakbond AFMP FNV komen wij op voor de belangen van alle werknemers, ook de buitenlandse tolken in Nederlandse dienst. We roepen minister Hennis en staatssecretaris Teeven op om een tolkenpardon in te stellen.

Ingeschakelde buitenlandse tolken krijgen een contract bij de Nederlandse Defensieorganisatie. Zij en hun families lopen bij hun werkzaamheden een fors risico. Missies vinden immers veelal plaats in oorlogsgebieden. Van belang is dus dat de privacy en veiligheid van tolken gewaarborgd is. Van de werkgever Defensie mag je verwachten dat deze zich als een fatsoenlijk werkgever gedraagt en deze werknemers voldoende rechtsbescherming en garanties biedt. Maar in de situatie van Abdul Ghafoor Ahmadzai lijkt daarvan geen sprake.

In beeld in BBC-reportage
Ahmadzai (31) werkte in de zomer van 2009 voor de Nederlandse troepen in Afghanistan in de provincie Uruzgan. Hij verscheen, samen met commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, in een lovende BBC reportage over de Nederlandse aanpak aldaar. Daardoor werd de identiteit van Ahmadzai bekend. Zijn familie werd geconfronteerd met de gevolgen, zijn broer werd vermoord door de Taliban en Ahmadzai moest Afghanistan ontvluchten. Zijn vrouw en kleine kinderen moest hij achtergelaten. Na een helletocht en met gebruikmaking van dure mensensmokkelaars belandde Ahmadzai uiteindelijk in Noorwegen. Daar vroeg hij asiel aan, dat werd hem geweigerd.

Niet welkom in Nederland
Nu zit Ahmadzai al een tijd in Nederland, in alweer het vierde asielzoekerscentrum. Zijn asielaanvraag hier wordt door de IND niet eens inhoudelijk in behandeling genomen. Hoewel geen rechtsregel daartoe verplicht, maakt Nederland gebruik van de mogelijkheid om Ahmadzai terug te sturen naar Noorwegen. Wetende dat hij daar linea recta op het vliegtuig naar Afghanistan wordt gezet. Met het levensgrote risico dat hij daar, net als zijn broer, vermoord wordt.

Onzorgvuldig handelen
Zo ga je niet met je werknemers om. Defensie was in dit geval de werkgever van Ahmadzai. Minister Hennis erkent in een brief aan de Tweede Kamer van 2 juni jl. (naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag over Afghaanse tolken) dat de identiteit van sommige tolken door onzorgvuldig handelen van Defensie bekend is geworden. ‘Tot slot, wil ik u verzekeren dat alle inspanningen erop gericht zijn om tot bevredigende oplossingen te komen. Gelet op hun inzet onder moeilijke omstandigheden ten behoeve van de Nederlandse missie in Afghanistan, is Defensie dat aan de tolken verplicht,’ zo besluit de minister haar brief.

Bijzondere omstandigheden
Welke Nederlandse politicus kan met een gerust geweten gaan slapen wetende dat Ahmadzai mogelijk vermoord wordt? De NPB steunt het dringende beroep van de AFMP op minister Hennis en staatssecretaris Teeven. Hennis moet haar toezeggingen aan de Tweede Kamer waarmaken, aan alle tolken die voor ons hebben gewerkt. Teeven kan zich beroepen op het Verdrag van Dublin dat stelt dat Nederland het recht heeft hem uit te zetten naar het eerste land van aankomst, maar niet de plicht. Als er bijzondere omstandigheden zijn, dan mag Nederland hem in de eigen procedure opnemen. En die bijzondere omstandigheden zijn hier, hij was immers tolk voor de Nederlandse troepen, hij diende het Nederlandse belang. Teeven kan besluiten dat voor alle tolken deze bijzondere omstandigheden gelden.

Veel landen kennen al een regeling voor vertalers die voor hun land werkten. Het zou Nederland sieren als wij die landen volgen. Naast een kinderpardon pleiten wij dus voor een tolkenpardon. Dat is humaan en toont pas echt goed werkgeverschap!

Anne-Marie Snels, voorzitter AFMP

KLIK HIER om de uitzending van EenVandaag over de zaak-Ahmadzai te bekijken.

KLIK HIER voor de BBC-reportage waarin Ahmadzai samen met commandant der strijdkrachten Tom Middendorp te zien was.