15 februari 2024

Nieuwe sluiting van Meeuwennest

Commandeur Paul Willemse, directeur P&O van het CZSK, informeerde ons als AFMP over de directe sluiting vandaag van bedrijfsrestaurant het Meeuwennest op de Nieuwe Haven in Den Helder. Dit restaurant is opnieuw tot nader order gesloten, omdat zich in de kantine al heel lang hygiëne- en veiligheidsproblemen voordoen, zoals lekkages, ongedierte en problemen in de spoelkeuken. Voor het personeel en de bezoekers is het volgens het CZSK niet meer verantwoord om het restaurant open te houden. Als voorlopige oplossing zijn uitwijklocaties voor het ontbijt, de lunch en de warme maaltijd ingericht. Op dit moment praat het CZSK met Defensie Vastgoed Management over een betere oplossing voor de korte en langere termijn.

Beeld: Shutterstock 

De AFMP is gealarmeerd door de zoveelste sluiting van bedrijfsrestaurant het Meeuwennest. Dit op de Nieuwe Haven gevestigde bedrijfsrestaurant werd de afgelopen jaren na verschillende meldingen over grote hygiëne- en veiligheidsproblemen al meerdere malen tijdelijk gesloten. Zo werd in 2018 in de buurt van de kantine een lekkende riolering ontdekt, waardoor ook toen de voedselveiligheid niet langer kon worden gewaarborgd. Verder constateren wij als AFMP dat veel meer defensielocaties in het land vandaag de dag kampen met hygiëneproblemen en veiligheidsvraagstukken. Zo beklagen verschillende AFMP-leden zich al jaren over vergelijkbare moeilijkheden bij meerdere gebouwen in de omgeving van het Meeuwennest.

Lokale medezeggenschap

“Natuurlijk is bij dergelijke problemen de lokale medezeggenschap het eerste aanspreekpunt,” zo reageert AFMP-voorzitter Ruud Bergsma desgevraagd. “De AFMP staat echter volledig achter het besluit van het CSZK om het Meeuwennest opnieuw tot nader order te sluiten. De gezondheid en veiligheid van het personeel en de bezoekers konden namelijk weer niet langer worden gegarandeerd. Het is goed om te zien dat het CSZK wat dat betreft meteen zijn verantwoordelijkheid neemt. Je kunt simpelweg niet wachten met het doorvoeren van definitieve verbetermaatregelen tot de eind dit jaar, uiterlijk begin 2025 geplande verbouwing van het Meeuwennest. Wij roepen het Rijksvastgoedbedrijf in elk geval op om klachten over grote hygiëne- en veiligheidsproblemen op defensielocaties sneller op te pakken.”

Word jij als AFMP-lid in jouw directe werkomgeving geconfronteerd met kleinere of grotere hygiëne- en veiligheidsproblemen? Leg dan bij jouw medezeggenschapscommissie het verzoek neer om deze moeilijkheden snel op te pakken. Waar nodig kunnen wij vanuit onze rol als vakcentrale hierbij ondersteuning bieden. Structurele vraagstukken op het gebied van hygiëne en veiligheid kaarten wij regelmatig aan bij de overlegtafels, waarbij wij als AFMP aanschuiven.

Meer over:
Marine
GVW