12 december 2018

AFMP in gesprek met duikers over duiktoelage

Bij duiken denk je al snel aan de duikers van de Defensie Duikgroep van de Koninklijke Marine. Maar er zijn ook duikers bij andere krijgsmachtonderdelen werkzaam. Op maandag 10 december hield AFMP-sectorhoofd Arjen Rozendal een bijeenkomst met een kleine tachtig duikers en duikleiders van de defensieonderdelen CZSK, CLAS en CLSK over het voorstel van de werkgever voor een vaste duiktoelage. Doel van de bijeenkomst? Input vanuit het personeel voor het overleg hierover met de werkgever.

Wat ging er aan vooraf
Na het noodlottige ongeval van een duikster van de marine in de West in november 2015 duurde het ruim twee jaar voordat de staatssecretaris de Tweede Kamer kon informeren over welke maatregelen er genomen worden om zulke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Eén van de voorgestelde maatregelen is het invoeren van een vaste duiktoelage in plaats van een toelage op basis van de tijd (minuten) onder water en de gedoken diepte.

Het voorstel
Nadat de werkgever het voorstel aan de bonden bekend gemaakt had, heeft Arjen de duikgemeenschap benaderd en het voorstel voorgelegd. Vanwege de vele vragen die er leefden, is besloten om een bijeenkomst te organiseren voor alle belanghebbenden. Tijdens de bijna twee uur durende sessie hebben de aanwezigen het voorstel met elkaar besproken en voorzien van commentaar. Hierdoor kan de AFMP nu met een passende tegenreactie komen in het overleg. Een tipje van de sluier: deze reactie gaat over de indeling van de beoogde categorieën, het gemis aan een herleidbare toelage voor de taken en verantwoordelijkheden van duikleiders en de hoogte van de beoogde toelage. De laatste, het zal geen verrassing zijn, loopt aardig uit de pas met wat in de huidige systematiek gangbaar is.

Met vragen, opmerkingen en input over de duiktoelage kun je terecht bij het Arjen Rozendal
06-23895507
arozendal@afmp.nl
Twitter: @AFMPsectorKM

Meer over:
BVJ