1 november 2019

‘Inclusie is een gaaf thema’

Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, laat vandaag bewust zijn gezicht zien tijdens de defensiebrede GAVE-dag, die plaatsvindt op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Deze jaarlijkse dag staat deze keer in het teken van het thema ‘Inclusie, voorbij de hype’. Een thema waaraan de AFMP als Defensievakbond veel waarde hecht.

Volgens de organisatie krijgen Defensiemedewerkers en genodigden met een mix van verhalen, interactieve gesprekken, lezingen, workshops en een festivalplein een inspirerend perspectief voorgeschoteld op inclusiviteit bij Defensie.
“De AFMP staat niet alleen voor inclusiviteit binnen haar eigen gelederen, maar voor brede acceptatie in de gehele maatschappij”, licht Rozendal zijn komst naar de GAVE-dag toe. “Daarom ondersteunen wij alle landelijke evenementen, zowel binnen als buiten Defensie, die op een positieve manier aandacht vragen voor het belang van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en in het maatschappelijke leven. Net als de organisatie van de GAVE-dag vind ik het belangrijk om te benadrukken dat inclusiviteit niet moet worden behandeld als een pop-uponderwerp dat alleen aandacht krijgt naar aanleiding van vervelende incidenten op dit terrein. Het onderwerp verdient ieders blijvende aandacht.”

Onbewust gedrag
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft de GAVE-dag om 8.45 uur geopend in de Waterliniezaal van de Kromhoutkazerne. Inmiddels is een afwisselend programma gestart van workshops, lezingen, verhalen en interactieve gesprekken. Een van de sprekers is Sydney Mutueel, hoofdinspecteur van de politie. Hij gaat in op het thema ‘Onbewust geconditioneerd gedrag binnen hiërarchische systemen’. Tweede spreker is generaal-majoor Nico van der Zee, directeur van de directie Veiligheid van Defensie. De diverse workshops staan in het teken van diverse aan inclusie gerelateerde thema’s, zoals oordeelvrij communiceren en autisme op de werkvloer.

Meer over:
GVW