4 oktober 2022

AFMP kijkt kritisch naar indexatie militaire pensioenen

Onlangs bracht de Advocaat-Generaal een advies uit aan de Hoge Raad over de eenzijdige wijziging door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de onvoorwaardelijke indexatie van pensioenrechten in een voorwaardelijke. Naar verwachting wijst de Hoge Raad hierover binnen enkele maanden een arrest. Al sinds 2001 speelt er van alles, vooral rond de indexatie van de militaire pensioendelen die tot op de dag van vandaag nog worden gefinancierd via de defensiebegroting. De AFMP houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De komende tijd onderzoeken wij of er aanleiding is om de indexatie van de militaire pensioenen ter discussie te stellen. Logischerwijs nemen wij het door de Hoge Raad te wijzen arrest nadrukkelijk mee in onze overwegingen hierover.

Meer over:
Pensioen