25 oktober 2018

AFMP-leden voeren actie op de Dam

Zaterdag 10 november kunnen leden van de AFMP meedoen aan de landelijke demonstratie van de vakcentrales FNV en CNV tegen het sociaaleconomische beleid van het kabinet Rutte III.

De FNV is het niet eens met de keuze van het kabinet om voor het bedrijfsleven miljarden aan belastingverlagingen door te voeren om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Dat geld is volgens de vakcentrale hard nodig voor investeringen in de sociale en publieke voorzieningen in Nederland. Die hebben door jarenlange bezuinigingen (Rutte I en II) ernstig ingeleverd op hun prestatievermogen. In veel gevallen draait de defensieorganisatie vooral op de volharding en loyaliteit van (onderbetaalde) medewerkers.

De sociaal-economische gevolgen van dit afbraakbeleid zijn zo langzamerhand op grote schaal merkbaar. Veel Nederlanders worstelen met financiƫle problemen, een veel te hoge werkdruk en/of met onzekerheid over hun toekomstige inkomen of pensioen.

Op zaterdag 10 november kunnen AFMP-leden daarom (niet in uniform) met de FNV opkomen voor ruimschootse investeringen in de publieke sectoren veiligheid, onderwijs en zorg en voor een sociaal inkomens- en pensioenbeleid. AFMP-leden die zich aanmelden via FNV.nl en met de trein komen, krijgen hun kaartje vergoed. Andere kosten voor openbaar vervoer vergoeden we helaas niet.

Deze actie staat los van eventuele acties die we met de gezamenlijke defensiebonden gaan voeren in het kader van de arbeidsvoorwaarden bij defensie.

Steun jij deze actie ook? Meld je dan aan!

Meer over:
Acties