23 oktober 2023

AFMP-lid hoeft teveel aan salaris niet terug te betalen

Een vorig jaar bij Defensie in dienst getreden militair die sinds januari 2023 teveel salaris ontving en die hierdoor met een hoge terugvordering werd geconfronteerd, hoeft definitief niets terug te betalen. Namens de bij de AFMP aangesloten militair maakten wij onlangs met succes bezwaar tegen deze terugvordering. Na het door ons ingediende bezwaar besloot Defensie om de zogeheten onverschuldigde betaling kwijt te schelden. Van een dergelijke betaling is sprake als je over een bepaalde periode een hogere bezoldiging, tegemoetkoming of vergoeding ontvangt dan waarop je op grond van jouw rechtspositie aanspraak maakt.

Het DienstenCentrum Human Resources (DCHR) stelde eerder vast dat vanaf 1 januari van dit jaar de hoogte van de financiële rang als eerste luitenant onverschuldigd aan de militair is uitbetaald. Hierover lichtte het DCHR de militair echter niet in. Op het moment van diens aanstelling werd de financiële rang nog handmatig verwerkt in het salarissysteem NSK.

Nieuwe salaristabel
Door de invoering van de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023 corrigeerde het de trede van de rang niet op de juiste manier. Dit had eerste luitenant trede 2 moeten zijn. Vanaf 6 juli jl. zijn de financiële rangen vanuit het NSK-systeem overgezet naar PeopleSoft. Uit hierna uitgevoerde controles op de datakwaliteit kwam naar voren dat de trede van de financiële rang van de militair niet klopte.

Niet redelijk
Volgens artikel 10b van de Wet ambtenaren Defense (Wad) kan een onverschuldigde betaling worden teruggevorderd. Deze terugvordering kan echter alleen plaatsvinden als de medewerker wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat er onverschuldigd werd uitbetaald.  Defensie kwam echter tot de slotconclusie dat dit bij ons AFMP-lid niet het geval was.
De militair deed bijvoorbeeld navraag bij diens leidinggevende over de hoogte van het salaris en die gaf aan dat dit klopte. Ook was de onverschuldigde betaling volgens Defensie niet te wijten aan de militair zelf. Daarom vond zij het uiteindelijk niet redelijk om het teveel aan ontvangen salaris terug te vorderen.

Meer over:
AVW