2 oktober 2019

Nieuw bestuurslid bij AFMP

Tijdens een extra Bondsvergadering van de AFMP is de 35-jarige Ton van den Berg benoemd tot nieuw algemeen bestuurslid. De Bondsvergadering stemde in met zijn unanieme positieve voordracht vanuit de Toetsingscommissie en het AFMP-bestuur. Na zijn benoeming kreeg hij bloemen uit handen van Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP.

Als nieuw algemeen bestuurslid krijgt Ton van den Berg een bos bloemen van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. 

Van den Berg is opgetogen dat hij nu deel uitmaakt van het AFMP-bestuur. “Ik ben hartstikke blij dat ik als algemeen bestuurslid een positieve bijdrage mag leveren aan al het nuttige werk van de AFMP”, benadrukt hij na afloop van de Bondsvergadering op het hoofdkantoor in Utrecht. “Belangrijk is dat de AFMP ook de komende jaren de hoogstaande kwaliteit blijft leveren die leden van ons gewend zijn. Juist in een tijd waarin steeds meer mensen bij een vakbond denken ‘what’s in it for me?’, is het van belang om het goede verhaal van de AFMP op een open en transparante manier te vertellen. Niet alleen via de fysieke media, maar vooral ook online om een jongere doelgroep aan te spreken. De afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP behoort tot de absolute top van de Nederlandse vakbondswereld. Een ander sterk punt van de bond vind ik het gehanteerde solidariteitsprincipe dat leden contributie betalen naar draagkracht.”

Meerwaarde
Met zijn ervaring en instelling verwacht Van den Berg een duidelijke meerwaarde te kunnen bieden in het AFMP-bestuur. “Ik ben een creatief iemand, die zich sterk verbonden voelt met de Defensiewereld waarin hij werkzaam is. Door mijn ervaring kan ik aardig inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van specifieke besluiten die moeten worden genomen. Daarnaast ben ik een positief-kritische meedenker. In discussies chargeer ik graag en zoek ik soms bewust de randjes op. Met opvallende associaties en denkbeelden kan ik dingen goed duidelijk maken.”

Meer over:
Vereniging