5 juni 2014

AFMP publiceert lijst 'geheime' landen (UPDATE januari 2015)

AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels vindt dat Defensiemedewerkers er recht op hebben te weten of zij een relatie aangaan/hebben met een persoon die op de 'geheime landen lijst' staat. Daarom noemde zij dinsdagochtend 10 juni 2014 op Radio 1 de landen die geen antecedentenonderzoek doen voor de MIVD.

Door deze 'geheime' lijst kan een militair van wie zijn of haar partner uit zo’n land komt, ontslagen worden nog zonder dat hij de mogelijkheid heeft gehad te kiezen tussen zijn baan of zijn geliefde. De AFMP vindt dat onterecht.Door deze 'geheime' lijst kan een militair van wie zijn of haar partner uit zo’n land komt, ontslagen worden nog zonder dat hij de mogelijkheid heeft gehad te kiezen tussen zijn baan of zijn geliefde. De AFMP vindt dat onterecht.

De AFMP mengt zich hiermee publiekelijk in de kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties. Het gaat met name om militairen met een partner uit een land waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Om deze reden zijn al minstens enige tientallen militairen geschorst en volgt ontslag. Zij konden dit niet zien aankomen, want de lijst van deze landen is ‘vertrouwelijk'. Het beschadigt de betreffende medewerkers en het leidt tot onrust op de werkvloer. Om andere militairen deze ellende te besparen noemde de voorzitter de eigen lijst die is samengesteld op basis van beschikbare informatie die Defensie aan werknemers gaf wiens VGB-bewijs is ingetrokken. Het gaat om de volgende landen:

Afrika

Burundi
Egypte
Ghana
Kenia
Marokko
Zambia

Europa

Moldavië
Oekraine
Rusland
Servië
Wit-Rusland

Azië

China
Georgië
Indonesië
Jemen
Libanon
Philipijnen
Sri Lanka
Saoedi-Arabië
Turkije

Zuid-Amerika

Chili
Colombia
Nicaragua
Peru
Suriname
Venezuela

Deze lijst is overigens wellicht nog niet compleet; updates zullen we hier melden.

Onrust op werkvloer
De AFMP, de MARVER, collega-vakbond VBM en een aantal externe advocaten houden deze kwestie in een samenwerkingsverband al geruime tijd nauwlettend in de gaten. Het is een steeds groter wordende bron van zorg. Alleen al bij de samenwerkende partijen zijn er 27 zaken bekend van militairen die hun VGB kwijtraakten omdat ze volgens Defensie een “foute” partner hebben, en het aantal kwesties neemt toe. Dit leidt tot groeiende onrust op de werkvloer. Ook leidinggevenden geven aan problemen te hebben met de rigoureuze wijze waarop Defensie te werk gaat.

Collega's zien mensen verdwijnen omdat ze na intrekking van de VGB zijn geschorst. Als militairen naar de lijst vragen om te kijken of hun (toekomstige) liefde ook op de lijst staat, krijgen ze geen afdoende antwoord. Defensie en de MIVD beroepen zich namelijk op een ‘vertrouwelijke’ lijst van landen die geen antecedenten verstrekken. Er zijn zelfs situaties bekend waarvan mensen al geruime tijd een gezin hebben, eerder te horen kregen dat er geen probleem was, waarbij nu de VGB wordt ingetrokken.

Vertrouwensfunctie
Alle militairen en een aantal burgers hebben een vertrouwensfunctie, daarvoor is een VGB vereist. Ook de partner wordt gescreend. De AFMP vindt dat overdreven omdat lang niet alle medewerkers een functie hebben die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Daar komt bij dat, voor zover ons bekend, nergens zwart op wit staat dat alle militaire functies daadwerkelijk vertrouwensfuncties zijn. De AFMP heeft dit ingebracht in een bezwaarprocedure.

Wat wil de AFMP
De AFMP wil dat Defensie het VGB beleid soepeler toe gaat passen en kritisch beziet welke functies in de toekomst als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. En mocht het dan toch zo zijn dat er problemen met de VGB onstaan? Dan moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen en betrokken werknemer in eerste instantie een andere baan binnen Defensie bieden, en als dat écht niet mogelijk is helpen bij het zoeken van een baan buiten Defensie.

Nadere ontwikkelingen rondom deze kwestie zullen we melden via deze website. Zie verder ook het AFMP-verenigingsblad OpLinie nr. 4 (hierin staan Georgië en Sri Lanka overigens nog niet genoemd). 

Heeft u ook een probleem met uw VGB-bewijs, meld het snel via info@afmp.nl

Meer over:
BVJ
VGB