18 september 2018

AFMP-reactie op Defensiebegroting: Investeer in mensen

De overheid toont zich al jaren een karige werkgever waar het gaat om de loonontwikkeling en de aanpak van de werkdruk in de publieke sectoren. De gevolgen bij Defensie zijn daarvan te zien: groot wantrouwen onder het defensiepersoneel, forse uitstroom, duizenden vacatures en een veel te hoge werkdruk. Dat heeft onder andere ook tot gevolg dat missies nog maar beperkt kunnen worden uitgevoerd en hele bataljons worden stilgelegd. Je kunt je afvragen in hoeverre Defensie haar grondwettelijke taak nog goed kan uitvoeren.

De AFMP maakt zich hierover grote zorgen. Als er niet snel flink wordt geïnvesteerd in het Defensiepersoneel hebben we op termijn wel het noodzakelijke materieel, maar geen mensen meer om dat materieel te bedienen. Het mag niet blijven bij de mooie woorden in de Defensienota, die zegt dat het personeel ‘voorop staat’. Het mag niet blijven bij de toezeggingen in het regeerakkoord die vooral gericht zijn op investeringen in materieel. Dat is met deze Defensiebegroting helaas wél het geval, dat vinden wij ronduit teleurstellend.

Onze oproep aan dit Kabinet is dan ook, investeer óók in het Defensiepersoneel. Het personeel is immers het belangrijkste kapitaal van de Defensieorganisatie, zij waarborgen onze veiligheid.

Investeer in herstel van vertrouwen
Vervolgens zeggen wij tegen dit Kabinet: Investeer tegelijkertijd ook in herstel van vertrouwen. Vertrouwen en loyaliteit waren altijd een groot goed binnen de Defensieorganisatie. Vertrouwen en loyaliteit zijn de belangrijkste basisvoorwaarden om als Defensieorganisatie goed te kunnen functioneren. De top van Defensie en de politiek hebben jarenlang loyaliteit van de medewerkers gevraagd, maar daar is en wordt nauwelijks iets tegenover gesteld. Dat heeft zijn prijs. Extra investeringen in herstel van vertrouwen met specifieke aandacht voor het inkomen, de werkdruk, personeelszorg, opleidingen, employability, doorstroommogelijkheden en een veilige werkomgeving zijn dus hoogst noodzakelijk. Die aandacht zien wij helaas onvoldoende terug in de Defensiebegroting. De middelen die nu beschikbaar zijn gaan het tij niet keren.

Niet nóg meer flexibilisering
Wat we wel zien is dat dit Kabinet en de Defensietop blijkbaar nóg meer flexibilisering op personeelsgebied willen, onder andere in de vorm van meer tijdelijke contracten. Laten wij daar helder in zijn: nóg meer flexibilisering is wat ons betreft géén oplossing. Wij zijn voorstander van vaste ‘eerlijke’ banen die mensen zekerheid en perspectief bieden. Die voorkomen dat er in de toekomst nog meer kennis en ervaring verloren gaat. Juist nu het economisch goed gaat zou dit Kabinet extra moeten investeren en Defensiemedewerkers mee moeten laten profiteren!

Zoals Minister van Financiën Wopke Hoekstra in het voorwoord bij de Miljoenennota aangeeft, ‘we zijn er nog niet’. De AFMP zegt: wat Defensie betreft zijn we er nog lang niet.

Lees hier de Rijksbegroting voor Defensie 2019