14 mei 2020

AFMP start belastingservice op afstand

Mede door de coronacrisis heb je wellicht nog geen gebruik kunnen maken van de belastingservice bij jou in de buurt en/of zijn je afspraken niet doorgegaan. Je hebt daarvoor wellicht al uitstel gevraagd tot het doen van aangifte tot 1 september 2020.

Zoals het er nu naar uitziet zal de belastingservice op de bekende locaties niet meer doorgaan. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer er mogelijkheden zijn om jouw aangifte op locatie te verzorgen.

Velen van jullie hebben ons benaderd om toch geholpen te worden. Graag willen we je, als lid van de AFMP en MARVER, in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze belastingservice, maar dan wel op afstand.

De procedure is als volgt:

Je belt het speciale telefoonnummer +31 85 90 23 967 voor het maken van een afspraak of je mailt je gegevens door naar bweeren@afmp.nl. Je wordt daarna door een van onze invullers gebeld voor het maken van een afspraak. Je kunt met Skype, WhatsApp bellen, FaceTime of gewoon per telefoon met elkaar contact maken.

Wat heb je nodig:

  1. Je naam, telefoonnummer (WhatsApp), lidmaatschapsnummer. en je e-mailadres
  2. Het burgerservicenummer van jou en je eventuele partner
  3. Een machtigingscode voor jou en je eventuele partner voor de aangifte inkomstenbelasting 2019
    Zet de datum op bijvoorbeeld 3 maanden (link naar internetpagina: https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0)
  4. De jaaropgaven (loon, sparen, beleggen etc.)
  5. De WOZ-beschikking peildatum 2018
  6. Indien van toepassing een overzicht van eventueel gemaakte ziektekosten en een dieetverklaring
  7. Indien er sprake is van een speciale situatie zoals aankoop/verkoop huis, migratie of emigratie en eventueel overlijdenssituatie, graag even aangeven.

Zodra de aangifte geheel is ingevuld en je akkoord bent, kan deze verstuurd worden. Je krijgt een afschrift van de verzonden aangifte.

Meer over:
Belasting