21 september 2021

AFMP stopt prijsschieten bij functiegeschiktheidsonderzoeken

Je hebt vragen die leden veel aan ons stellen en vragen die we niet of nauwelijks krijgen voorgeschoteld. Dit laatste was het geval bij een recente kwestie van een AFMP-lid. Hij zette vraagtekens bij het functiegeschiktheids-onderzoek (FGO) waaraan zijn commandant hem verplicht wilde onderwerpen. Na een periode van langdurig verzuim was hij alweer een half jaar volledig aan het werk toen hij ineens te horen kreeg dat hij een FGO moest ondergaan. Zijn commandant twijfelde namelijk aan zijn cluster 6 inzetbaarheid. Zijn brandende vraag aan ons was: kan dat zomaar? Ons antwoord: nee, dat kan zeker niet als er geen gegronde redenen zijn!

Bij een FGO past een commandant artikel 12h vierde lid onder a van de Wet ambtenaren defensie (WAD) toe. Deze wet schrijft voor dat de militair verplicht is zich te onderwerpen aan en medewerking moet verlenen aan een geneeskundig onderzoek. Deze verplichting moet zijn gebaseerd op valide gronden, bijvoorbeeld als een militair langdurig of blijvend ongeschikt is voor de vervulling van de functie of de groep van functies waarvoor hij of zij is bestemd.

Geen richting

Deze goede redenen ontbraken volgens de AFMP in de kwestie die het AFMP-lid bij ons aanhangig maakte. “Dit was niet slechts te wijten aan een gebrek aan kennis van de commandant,” zo benadrukt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. “We constateerden ook dat het voor de aanvraag gebruikte formulier Dfe245a wat dat betreft geen enkele richting meegaf. De commandant vulde slechts naar eigen goeddunken een aantal open invulvelden in het formulier in en dat is naar onze overtuiging vragen om problemen! Daarom zagen wij volop reden om actie te ondernemen richting Defensie. Naar aanleiding van ons bezwaar bij Defensie is het desbetreffende formulier inmiddels aangepast. Een commandant die een FGO aanvraagt, kan nu niet meer zomaar zelf redenen hiervoor bedenken en heeft in het aangepaste formulier slechts de keuze uit twee specifieke opties: clusterverlaging in verband met duurzame ongeschiktheid van het eigen cluster óf clusterverhoging op verzoek van de militair zelf. Hiermee maakten wij definitief een einde aan het prijsschieten van Defensie bij functiegeschiktheidsonderzoeken.”

Niet helemaal tevreden
Volgens Arjen is de AFMP desondanks nog niet helemaal tevreden. “Een andere belangrijke eis die wij aan Defensie stelden, is namelijk nog niet terug te vinden op het formulier. Hierbij gaat het om het recht van een militair om het gebruik van gegevens uit het geïntegreerd militair geneeskundig dossier door de keurende arts te weigeren.”

Moet jij als militair een FGO ondergaan en wil je een 100% geobjectiveerde keuring? Dan kun je dit doen door het afwijzen van inzage in je geneeskundig dossier. Heb je verdere vragen over het FGO of over soortgelijke kwesties? Neem dan contact op met de afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900430.

Meer over:
GVW