17 april 2023

AFMP verbaasd over visiebrief reservisten

Staatssecretaris Van der Maat van Defensie heeft op 13 april de brief ‘Vrijwillig maar niet vrijblijvend, een visie op reservisten’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het uitgangspunt van deze brief is om reservisten op dezelfde wijze te behandelen als beroepsmilitairen. Tegelijkertijd constateren wij met verbazing dat Defensie bij diverse juridische procedures juist op het tegendeel inzet.

De AFMP voert momenteel verschillende juridische procedures over onder meer de opbouw van vakantie, de doorbetaling van loon tijdens ziekte en de deelname aan het cafetariamodel, waarbij Defensie zich telkens weer op het standpunt stelt dat reservisten juist geen recht hebben op een gelijke behandeling.
Onlangs nog heeft de rechtbank Den Haag in een door de AFMP aangespannen procedure bepaald dat reservisten net als andere defensiemedewerkers vakantie moeten opbouwen. Kijkend naar de brief van de staatssecretaris zou kunnen worden verondersteld dat deze uitspraak werd omarmd, maar niets is minder waar.
Vorige week is namelijk gebleken dat Defensie zich (vooralsnog) niet bij de uitspraak neerlegt en hoger beroep heeft aangetekend. Het is duidelijk dat er een flinke kloof zit tussen de uitlatingen van de staatssecretaris en de juridische werkelijkheid. Hopelijk komt hier snel verandering in.

Meer over:
Reservist