3 april 2018

Al 10.000 handtekeningen tegen verhuizing marinierskazerne

Nadat mariniers en de AFMP zich hebben uitgesproken over de geplande verhuizing van de mariniers uit Doorn naar Vlissingen, trekt een burgerinitiatief de aandacht. Met al meer dan 10.000 handtekeningen is de petitie van Miriam Appels een indrukwekkend initiatief geworden. De AFMP steunt deze dan ook van harte.

De petitie was voor RTV Utrecht aanleiding om de mariniers in Doorn opnieuw in de schijnwerpers te zetten en de AFMP te vragen naar een reactie. Wij blijven bij het standpunt dat de verhuizing niet alleen onnodig is, maar zelfs de doodssteek voor het korps zal zijn. Voor Appels is het duidelijk: volgens haar worden door de verhuizing ‘gezinnen uit elkaar getrokken en sociale contacten van partners en kinderen verbroken.’

Zeeland quiz slaat de plank mis
Ondertussen maakte de provincie Zeeland een ludieke quiz om Zeeland in een beter daglicht te zetten. Helaas slaat de provincie de plank, volgens Arjen Rozendal (AFMP-sectorhoofd Marine) volledig mis met thema’s die totaal niet relevant zijn in de discussie rond de verhuizing. Deze quiz ondermijnt de daadwerkelijke legitieme bezwaren die de mariniers hebben. "Ik zie wat er de afgelopen maanden aan beweging is, zowel intern als extern. Dan heb ik het idee dat er een beweging op gang aan het komen is, die het terugdraaien van het besluit om te verhuizen mogelijk moet maken", aldus Rozendal.

Wil jij je ook uitspreken tegen deze verhuizing, teken dan nu de online petitie. Samen laten we een duidelijke en eerlijke stem horen.