12 juli 2014

Al ruim 500 dagen geen arbeidsvoorwaardenakkoord

Al meer dan 500 dagen is er geen arbeidsvoorwaardenakkoord. Is Defensie een aantrekkelijke werkgever? Oordeel zelf:

 • Al meer dan 500 dagen geen arbeidsvoorwaardenakkoord
 • Een inkomensachteruitgang bij militairen door de invoering van de WUL
 • AOW-gat van (tot nu toe) 2 maanden
 • Geen loonsverhoging
 • Onzekerheid over de baan (ook in FPS3)
 • Ontslag indien de partner uit een ‘verboden’ land komt
 • Nagenoeg geen budget voor persoonlijke ontwikkeling (opleidingen)
 • Verpaupering van de huisvesting
 • Slechte staat van bepaald materieel
 • Onvoldoende bescherming (containers) tijdens de missie
 • Blootstelling aan fijnstof in Mali
 • Gebrek aan reserve onderdelen
 • Tanende waardering uit de samenleving
 • Geen harde garantie op uitzendbescherming (vgl. Patriot-missie)
 • Aan de minister van Defensie zijn kamervragen gesteld, waarom er nog steeds geen arbeidsvoorwaardenakkoord is.

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-357811

Meer over:
C&R
SOD