22 januari 2021

Aldert Boonen in bestuur ABP

Aldert Boonen (38), pensioenbestuurder bij de FNV, is per 1 januari 2021 toegetreden tot het ABP-bestuur.

Hij maakt deel uit van de werknemersdelegatie en is voorgedragen door de ACOP, een samenwerkingsverband van FNV-bonden in overheid, onderwijs, politie en defensiepersoneel. Hij neemt de functie over van Jose Meijer.

Voorzitter Corien Wortmann over Aldert Boonen
“Aldert Boonen verrijkt het ABP-bestuur in meerdere opzichten. Hij bezit door studie en ervaring veel pensioenexpertise en heeft dat ook in de praktijk toegepast bij meerdere pensioenfondsen. Daarnaast is hij met zijn relatief jonge leeftijd (38) een welkome aanvulling in het bestuur. Ik ben dan ook erg blij met zijn komst.” Zegt Corien Wortmann, voorzitter van het ABP. Aldert Boonen: “ABP staat voor grote uitdagingen. Een daarvan is het vergroten van het vertrouwen in ABP. Jonge en oude deelnemers moeten kunnen rekenen op een pensioen en weten waar ze aan toe zijn. Graag ga ik met iedereen aan de slag om dat doel te bereiken.”

Aldert Boonen en de FNV
Sinds 2006 is Aldert Boonen werkzaam bij de FNV en sinds 2017 pensioenbestuurder namens de FNV. Hij was betrokken bij het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan. Hij wil zich namens de ACOP in het bestuur van ABP inzetten voor een goed pensioen voor jong en oud, nu en in de toekomst. "Net als veel leden vind ik het van groot belang om met het geld van de deelnemers op een duurzame manier te investeren. ABP doet hier al heel erg veel op en ik wil mij inzetten om dat naar een nog hoger plan te trekken".