13 februari 2014

Algemeen Overleg WUL Verslag (download)

De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Financiën hebben op 23 januari 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie en staatssecretaris Weekers van Financiën.

Aan de orde kwam de brief van de minister van Defensie d.d. 21 december 2012 inzake uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013. Ook werd ingegaan op de brief van de minister van Defensie d.d. 21 januari 2013 met antwoorden op vragen van de commissie over de gevolgen van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.

Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden:

2013.03.24_verslag_algemeen_overleg_2013-01-23-_over_wet_uniformering_loonbegrip.pdf