22 september 2016

Algemene vragen over chroom-6

Het RIVM heeft onlangs de informatiebrochure Wat is chroom-6? gepubliceerd. Deze brochure geeft antwoord op algemene vragen over chroom-6. Bijvoorbeeld hoe u in contact kunt komen met chroom-6 en wat chroom-6 in het lichaam doet. Er worden geen antwoorden gegeven over chroom-6 in relatie met individuele werksituaties of gezondheidseffecten.

De brochure kunt u hier downloaden.

Informatie voor het onderzoek
Na de zomer worden gesprekken gevoerd met (ex-)medewerkers van POMS-locaties voor het RIVM-onderzoek. Op deze manier wil het RIVM werksituaties en blootstelling verder in kaart brengen. Alle informatie van (ex-)medewerkers zal vertrouwelijk worden behandeld en niet worden doorgegeven aan derden of aan Defensie. Ook zal de informatie niet te herleiden zijn tot een persoon.Het CAOP zal mensen uitnodigen om deel te nemen.

Niet iedereen zal worden uitgenodigd om deel te nemen, want dat is niet nodig voor het onderzoek. Daarnaast zou het onderzoek dan onnodig lang duren. Ondanks dat niet iedereen uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan het onderzoek, is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk (ex-)medewerkers en nabestaanden zich registreren bij het CAOP. Zo krijgt het RIVM een volledig beeld van medewerkers en kunnen we zoveel mogelijk mensen van alle locaties betrekken. Mocht u nog (ex-)collega’s of nabestaanden weten die zich niet hebben geregistreerd bij het CAOP, dan verzoekt het RIVM u vriendelijk om hen hierop te wijzen.

Als u uzelf nog niet geregistreerd heeft, dan zou het natuurlijk ook heel fijn zijn als u dat nog even kunt doen. Het RIVM stelt het ook op prijs als informatie en documenten door (ex-)medewerkers en nabestaanden beschikbaar worden gesteld. De informatie en documenten kunt u doorsturen naar het Informatiepunt Chroom-6 en CARC. Informatie afkomstig van (ex-)medewerkers en nabestaanden wordt niet gepubliceerd op internet of doorgegeven aan Defensie, maar wordt wel beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers.

Contactgegevens Informatiepunt Chroom-6 en CARC bij het CAOP
E-mail: infoc6&carc@caop.nl
Telefoon: 070 376 54 76
Website: www.informatiepuntchroom6.nl
De openingstijden van het Informatiepunt zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Meer over:
GVW
Chroom-6