6 april 2021

Anne-Marie Snels: ‘Het moet en het kan beter bij Defensie’

De 65-jarige Anne-Marie Snels kondigde onlangs haar afscheid aan als AFMP-voorzitter. Na bijna 8 jaar voorzitter te zijn geweest van onze bond, ging zij op 1 april met pensioen. In de apriluitgave van OpLinie, die afgelopen zaterdag is verschenen, blikt zij in een uitgebreid interview terug op haar enerverende bondsjaren bij de AFMP. Lees deze verkorte online versie van dit interview!

Waarom kondigde je onlangs jouw vertrek aan als AFMP-voorzitter?
"De belangrijkste reden hiervoor is heel simpel: ik word op 2 april 2021 65 jaar en ben dus niet meer de jongste. Door de uitbraak van het coronavirus én het overlijden van mijn moeder was het afgelopen jaar voor mij persoonlijk erg zwaar. Dit heeft mij versneld met de neus op de feiten gedrukt dat er meer in het leven is dan werk. Tijdens mijn drukke loopbaan had ik meestal alleen op de lange termijn en in de weekenden tijd voor familie en vrienden. Daarom kijk ik er naar uit om mijn leven zelf meer te kunnen invullen."

Met welk gevoel neem je afscheid van de AFMP?
"Eerlijk gezegd geef ik niet zoveel om afscheid nemen en zit ik ook niet te wachten op een grootse afscheidsreceptie of een lintje van de koning. Dat kan trouwens ook niet in deze tijd. Door de jaren heen heb ik geleerd dat zaken in het vakbondswerk nooit echt afgerond zijn en ik zal me er dan ook bij moeten neerleggen dat ik defensieonderwerpen of belangrijke dossiers waarvoor ik me heb ingespannen straks moet loslaten en overdragen. Wel denk ik dat mijn afscheid op een goed moment plaatsvindt, met straks een nieuw kabinet, een nieuwe Tweede Kamer en nieuwe bewindslieden op het ministerie van Defensie. Ik denk dat het goed is dat mijn opvolger Ton van den Berg zich in dit nieuwe politieke speelveld gaat begeven."

Hoe kijk je naar de huidige Defensiewereld, die je vanaf april vaarwel zegt?
"Defensie, en vooral het defensiepersoneel, krijgt al jaren niet de politieke aandacht die zij verdient. En ik vraag me af of een nieuw, naar verwachting vooral rechts kabinet, daarin verandering gaat brengen. De politiek lijkt steeds ‘vluchtiger’ te worden. De vaste Kamercommissie Defensie, met Kamerleden als Angeline Eijsink, Raymond Knops, Han ten Broeke en Jasper van Dijk, verdiepte zich in het verleden altijd grondig in dossiers. Dat heb ik de afgelopen vier jaar veel minder gezien.
Voorheen had ik veelvuldig contact met de Kamercommissie en werd ik voor tal van hoorzittingen uitgenodigd. Deze commissie wilde het naadje van de kous weten en vrat zich in in dossiers. De onlangs afgetreden Kamercommissie Defensie had een veel ‘vluchtiger’ karakter. Het lijkt er op dat veel politici steeds meer uit zijn op ‘gemakkelijk scoren’. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling en daarvoor zijn defensiedossiers té complex. Politici moeten zich veel meer in dossiers verdiepen. Zij laten nu te veel relevante zaken liggen en zouden de knowhow van vakbonden weer veel meer moeten gaan gebruiken. Wij zijn immers de spreekbuis van het personeel, dat niet met pers en politici mag praten."

Na jaren (vakbonds)werk te hebben verricht buiten Defensie, werd je in 2013 AFMP-voorzitter. Je vakbondsloopbaan verliep van het onderwijs en het vervoer, naar FNV-bestuurder en FNV-lobbyist in Brussel en Den Haag, manager diversiteitsprojecten bij FNV Bondgenoten en penningmeester van FNV Bouw. Hoe is het je gelukt om je ook de defensiewereld eigen te maken?
"Tijdens mijn loopbaan stapte ik gemiddeld om de 6 á 7 jaar over naar een andere functie. Ik ben altijd een ambitieus iemand geweest, die steeds op zoek ging naar nieuwe uitdagingen als mijn klus er op zat. Ik was niet bang om me ook bij Defensie in het diepe te storten. Dankzij mijn jarenlange vakbondswerk had ik natuurlijk al vaardigheden waarop ik in mijn functie van AFMP-voorzitter kon terugvallen. Vanaf het begin ben ik veel met mensen gaan praten en me gaan verdiepen in relevante dossiers. Bovendien was het voor mij, net als in mijn vorige banen, niet ongewoon om hard te werken en me in dossiers ‘in te vreten’. Ook gebruikte ik de kennis van collega’s en andere mensen uit de sector. Zo leerde ik de regelgeving en de overlegmores bij Defensie kennen, die in alles anders was dan in de andere sectoren waarin ik eerder werkte. Eén ding is me duidelijk geworden: het is niet gemakkelijk om ‘van buiten naar binnen te komen’."

Wil je het volledige afscheidsinterview met Anne-Marie lezen? Lees dan de nieuwste uitgave van OpLinie, die op 3 april is verschenen.

Meer over:
Vereniging