1 december 2017

ANW-coulanceregeling voor ongeneeslijk zieken

De nabestaanden van ongeneeslijk zieke deelnemers aan pensioenfonds ABP houden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 februari 2018 recht op deze extra uitkering. De AFMP is blij met deze beslissing van ABP. Veel terminale collega’s waren erg ongerust over de financiële gevolgen van de afschaffing van de ANW-compensatie voor hun achterblijvende partners. Bijverzekeren is in hun situatie uiteraard niet meer mogelijk.

Binnenkort ontvangen alle deelnemers van ABP over een brief over het genomen besluit. Daarin wordt ook gemeld dat ongeneeslijk zieke deelnemers zich vanaf januari kunnen melden bij het ABP.

Huidige rechthebbenden
Nabestaanden die al een ANW-compensatie ontvangen krijgen van ABP een schriftelijke bevestiging dat deze uitkering niet wordt stopgezet. Er zijn ook nabestaanden die wel recht hebben op ANW-compensatie maar die momenteel niet uitgekeerd krijgen omdat ze een volledige ANW-uitkering van de overheid ontvangen. Deze achterblijvers krijgen van ABP de schriftelijke bevestiging dat ze alsnog voor een extra uitkering in aanmerking komen als hun ANW-uitkeringssituatie verandert.

Er komt een oplossing
De bonden en de werkgever zijn nog altijd druk op zoek naar een passend alternatief voor de medewerkers die vanaf 1 februari 2018 geen recht meer hebben op ANW-compensatie. De vorm waarin dit voor Defensie wordt gegoten is nog onderwerp van overleg tussen de werkgever en de bonden. Zodra een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden is, melden we dat uiteraard.

Meer over:
Pensioen