19 oktober 2016

AOW-gat en UGM-uitspraak: U kunt op ons rekenen

UPDATE: na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 1 juni 2017 heeft het geen zin meer om een herzieningsverzoek in te dienen.

Afgelopen maandag hebben we u door middel van een bericht op onze website en onze nieuwsbrief over de stand van zaken rondom het AOW-gat. We ontvangen naar aanleiding van deze berichtgeving signalen en reacties van leden dat daardoor bij hen het beeld is ontstaan dat de AFMP haar leden niet wenst bij te staan bij het ondernemen van actie tegen het AOW-gat, zoals bijvoorbeeld bij het indienen van een herzieningsverzoek. Dit beeld is uiteraard niet juist.

Herzieningsverzoek
Doel van ons bericht was om de onrust weg te nemen bij leden die tot op heden nog geen actie hadden ondernomen en dachten dat als ze dat niet direct zouden doen al hun rechten zouden zijn verspeeld. Dit is echter niet het geval. Juridisch gezien kan er tot aan de 65-jarige leeftijd gewacht worden om een herzieningsverzoek in te dienen. Dit betekent uiteraard niet dat het eerder indienen van zo’n herzieningsverzoek door ons niet wordt ondersteund. Integendeel!

Honderden leden
Onze afdeling Individuele Belangenbehartiging (IB) ondersteunt momenteel al honderden leden bij hun procedures om tot een rechtvaardige oplossing voor het AOW-gat te komen dat door de bezuinigingsmaatregelen van de overheid is veroorzaakt. Dit naar aanleiding van de berichtgeving en juridische acties van de AFMP van de afgelopen jaren met betrekking tot het AOW-gat. Die ondersteuning blijven we onverminderd bieden, ook voor leden die zich later melden.

Keuze
Wij kiezen er daarbij wel voor om onze leden, op basis van een gedegen juridisch advies, zelf de keuze te laten maken wanneer zij actie willen ondernemen. Die keuzevrijheid geldt ook voor de wijze van indiening van een herzieningsverzoek. Leden die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen daarvoor, zoals vanouds, terecht bij onze afdeling IB. Mailt u in dat geval uw UGM-besluit naar onderstaand e-mailadres. Het UGM-besluit is de brief die u kort voor uw FLO-datum heeft ontvangen van het ABP met daarin de toekenning van uw UGM-uitkering.

Zelf indienen
Als u dat wenst kunt u het herzieningsverzoek ook zelf indienen met behulp van het onderstaande voorbeeld. Vergeet u daarbij niet uw UGM-besluit mee te sturen (wij raden u aan het geheel aangetekend te versturen). Indien het ABP niet binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek reageert, dan kunt u het ABP in gebreke stellen. Ook hiervoor vindt u hieronder een voorbeeld (wij raden u aan deze aangertekend te versturen). Indien het ABP wel tijdig reageert, maar uw verzoek afwijst, stuur deze afwijzing dan direct door naar onze afdeling IB. Deze afwijzing nemen wij dan mee in de behandeling van de bezwaren en beroepen die al bij ons in behandeling zijn. En, zoals u dat van de AFMP gewend bent, neemt de AFMP op dat moment ook voor die leden alle kosten (zoals de griffierechten) voor haar rekening.

Wij vertrouwen erop dat met dit bericht de ontstane misverstanden zijn weggenomen. Mocht u toch nog vragen hebben of juridische ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met onze afdeling IB via ibb@afmp.nl of 085 - 89 00 430.