7 juli 2023

Arbeidsvoorwaardeninzet defensiebonden voor 2024 bekend

Nadat de minister van Defensie kort geleden haar arbeidsvoorwaardeninzet voor 2024 aan het Sectoroverleg Defensie bekendmaakte, hebben nu ook de centrales van overheidspersoneel bij de sector Defensie (SCODef) hun gezamenlijke inzet aangeboden aan het SOD.

De afgelopen tijd hebben onze kaderleden jullie wensen voor de onderhandelingen opgehaald. Daarbij werd duidelijk dat, gezien de enorme inflatie van het afgelopen jaar, de nadruk er wat jullie betreft bij deze onderhandelingen op ligt dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld naar onze leden wordt gebracht. Dat neemt niet weg dat er ook zeker nog andere zaken zijn die aandacht nodig hebben en waarover afspraken moeten worden gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn verbeteringen in het loongebouw voor het burgerdefensiepersoneel, duidelijkheid over de verschillende inzetvormen voor militairen en de daarmee samenhangende voorzieningen en beloningen, het verbeteren van de rechtspositie van reserve-militairen en verbetering van voorzieningen en vergoedingen voor in het buitenland geplaatste defensiemedewerkers.

Samen sterker

De AFMP is tevreden over het feit dat het gelukt is om tot een gezamenlijke inzet van alle defensiebonden voor het komende onderhandeltraject te komen. Iedereen moest soms wat water bij de wijn doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar, samen staan we uiteraard sterker dan alleen! Ook is het goed om te zien dat de inzet van de SCODef en die van de werkgever veel raakvlakken hebben.
Met de staatssecretaris van Defensie is afgesproken dat we, ondanks de start van de zomerrecesperiode, aanstaande maandag 10 juli nog een extra SOD-vergadering houden om de onderhandelingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord in gang te zetten. De inhoudelijke onderhandelingen zelf kunnen dan direct na het reces worden gevoerd.

Onze inzet
Onze inzet als AFMP is dat we uiterlijk eind oktober een resultaat moeten zien te bereiken. Dan is er namelijk nog genoeg tijd om dit resultaat aan jullie voor te leggen. En als jullie ermee kunnen instemmen, kan in dat geval nog voordat het huidige akkoord afloopt een nieuw akkoord ingaan.

De inhoud van de inzetbrief van de SCODef vind je via deze link.

Meer over:
AVW