29 oktober 2020

Arbomiddelen voor thuiswerkend defensiepersoneel

De AFMP en de andere defensiebonden hebben samen met de werkgever een interim-regeling Arbomiddelen bij thuiswerken wegens COVID-19 afgesproken. In het kader van de tijdelijke defensieregeling worden vanaf nu arbomiddelen ter beschikking gesteld aan defensiemedewerkers, die door de coronamaatregelen thuiswerken.

De regeling wordt bekostigd uit een extern budget dat het ministerie van Defensie heeft ontvangen voor de financiering van coronagerelateerde zaken. Hiertoe behoren arbomiddelen voor thuiswerken. Met deze regeling loopt Defensie vooruit op het eerder aangekondigde structurele beleid voor duurzaam plaats- en tijdonafhankelijk werken. Defensie werkt in samenspraak met de defensiebonden aan dit beleid. Dat beleid moet in het eerste kwartaal van 2021 nader vorm krijgen en daarna worden ingevoerd. Hiermee wil Defensie haar medewerkers naar eigen zeggen de mogelijkheid bieden om ‘ook na de coronacrisis blijvend wendbaar te kunnen opereren en om daarmee hun welzijn te verhogen’.

Ergonomische voorzieningen
De nu geldende interim-regeling is bedoeld voor militairen in actieve dienst en voor burgerdefensiemedewerkers. Deze moet een uitkomst bieden voor diegenen die door de coronamaatregelen hun werk op een computerscherm nu thuis moeten verrichten. Defensie en de bonden hebben in het kader van de regeling enkele ergonomisch noodzakelijke thuiswerkvoorzieningen vastgelegd voor medewerkers, die voor langere tijd minimaal één dag per week structureel thuiswerken en minimaal twee uur beeldschermwerk per dag moeten verrichten. Het gaat om:

  • een verstelbare ergonomische stoel;
  • een los standaard toetsenbord;
  • een losse standaard muis,
  • een in hoogte verstelbaar beeldscherm,
  • een voetensteun
  • en een laptophouder.

Deze voorzieningen worden éénmalig vergoed tegen een vastgesteld maximumbedrag. Medewerkers kunnen deze zelf aanschaffen en eenmalig één exemplaar declareren in DIDO. Wel kan het zo zijn dat je deze goederen, afhankelijk van hoe oud ze dan zijn, bij het verlaten van de defensieorganisatie weer moet inleveren bij de werkgever. Als je deze graag wilt behouden, moet je eventueel nog een restwaarde aan de werkgever betalen.

Laptop
Een laptop voor thuisgebruik valt buiten de interimregeling. Defensiemedewerkers die voor het thuiswerken echter een computer nodig hebben en die nog niet hebben gekregen van Defensie, kunnen deze aanvragen via de gebruikelijke kanalen. Het gebruik van een laptop van Defensie geldt niet als voorwaarde om van de mogelijkheden van de regeling gebruik te mogen maken. Ook de discussie over een eventuele thuiswerkvergoeding wordt in de toekomst nog gevoerd.

Meer over:
Coronavirus