20 december 2021

Arjan Roos: ‘De AFMP heeft oog voor het individu’

Arjan Roos is adviseur Veiligheid en Omgeving bij DOSCO. Daarnaast is hij sinds kort secretaris van een groot huisvestingsproject binnen Defensie. In een interview vertelt hij over de uitdagingen in zijn werk en over de meerwaarde die het AFMP-lidmaatschap voor hem heeft. “Het is geruststellend om lid te zijn van een bond, die altijd denkt in jouw individuele belang en er voor je is op het moment dat er echt iets is.”

Sinds wanneer ben je adviseur Veiligheid en Omgeving?
Vanaf 1 maart 2015 houd ik me als adviseur Veiligheid en Omgeving bezig met vergunningen en met risico- en compliancemanagement. Zo geef ik adviezen over omgevingsvergunningen op het gebied van brandveiligheid, milieu en water, zoals voor drink- en zwemwater. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf wordt in kaart gebracht of Defensie voldoet aan wet- en regelgeving, die is gericht op het waarborgen van een gezonde en veilige leefomgeving voor defensiepersoneel. Daarnaast ben ik secretaris van een interdepartementaal huisvestingsproject namens Defensie. Mijn jobs als adviseur en secretaris kan ik goed managen.

Wat vind je de mooiste aspecten van je werk?

Mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk is dat ik als adviseur een bijdrage kan leveren aan het creëren van een passende, veilige en gezonde werkomgeving voor defensiemedewerkers. Dit door ervoor te zorgen dat de juiste vergunningen worden afgegeven en belangrijke regels worden nageleefd.

Wanneer en waarom werd je AFMP-lid?
Nadat ik eerder lid was van een andere defensiebond, sloot ik me op 1 december 2017 aan bij de AFMP. Ik vertrok bij die andere bond, omdat hun negatieve berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen bij Defensie me begon tegen te staan. Zij suggereerde dat er helemaal niets goed ging bij Defensie, terwijl er ook veel goed gaat en het belangrijk is om te beseffen dat we met zijn allen Defensie vormen. De AFMP laat wél een constructief geluid horen en heeft oog voor het individu. De bond is tegelijkertijd prima in staat om stevig het debat aan te gaan met de landelijke politiek die voor de financiering moet zorgen.

Heb je ooit onze hulp nodig gehad?
Nee, gelukkig heb ik nog nooit een conflict met mijn werkgever gehad, waarvoor ik bij jullie moest aankloppen. Het is echter geruststellend om lid te zijn van een bond, die altijd denkt in jouw individuele belang en er voor je is op het moment dat er echt iets is.

Waarom zouden andere militairen en burgers zich volgens jou ook bij ons moeten aansluiten?
De AFMP behartigt jóúw belangen op het gebied van werk en inkomen. Als lid wordt je bovendien nauw betrokken bij de uitkomsten van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Over deze vaak best ingewikkelde uitkomsten krijg je de nodige duiding, waardoor je meer inzicht krijgt in belangrijke zaken. Als betalend lid zorg je er bovendien voor dat de bond voldoende middelen en gekwalificeerde medewerkers blijft houden om jouw belangen te kunnen vertegenwoordigen.

Dit interview staat op de achterpagina van de op 18 december verschenen editie van ons ledenmagazine OpLinie.

Meer over:
Vereniging