7 juli 2022

Avw-resultaat 2021-2023 omgezet in een akkoord!

Op 31 mei 2022 informeerden wij jullie over het feit dat er een onderhandelaarsresultaat voor nieuwe arbeidsvoorwaarden was bereikt. Naast een gezamenlijk informatietraject met Defensie en de andere defensiebonden hielden de AFMP, de MARVER en FNV Overheid een eigen achterbanraadpleging. Vandaag meldden wij in het SOD namens jullie aan de staatssecretaris van Defensie dat het avw-resultaat wat de leden van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) betreft een akkoord mocht worden. Omdat dit ook bij de drie andere centrales het geval was, is er eindelijk een akkoord dat we zo snel mogelijk gaan uitvoeren.

Namens de ACOP spreekt MARVER-voorzitter Sven Schuitema van ‘een zeer mooi resultaat voor het defensiepersoneel’. “Het is nu zaak dat de openstaande vacatures worden ingevuld,” benadrukt Sven. “Met deze arbeidsvoorwaarden durf ik jonge mensen weer aan te raden om serieus een carrière bij Defensie te overwegen. Het is belangrijk werk, dat goed wordt gewaardeerd!"

Kanttekeningen
Bij het akkoord plaatsten velen van jullie wel een aantal kritische kanttekeningen. Deze kwamen voor ons niet onverwachts, omdat veel onderdelen van dit resultaat gericht zijn op de hoofdstroming en de onderkant van het loongebouw. Hiermee ondervang je dus nooit alle individuele situaties van mensen of groepen die daar vanaf kunnen wijken.
De meest gehoorde kritieken legden wij op 7 juli aan de staatssecretaris voor. Die kritieken hadden onder andere betrekking op:

- de eenmalige uitkering die door de peildatum die gebruikt wordt niet aan militairen die in de periode tussen 1-1-2021 en 1-7-2022 met pensioen zijn gegaan wordt uitgekeerd;
- de loonmutatie die niet de inflatie compenseert;
- het verschil dat in stand blijft tussen een aantal rangen van de Marine en andere krijgsmachtonderdelen;
- sommige militairen die er op achteruit lijken te gaan, bijvoorbeeld als zij vanuit de manschaps- of onderofficiersrang naar de KMA gaan;
- het salarisverschil dat veel burgers ten opzichte van militairen in de hogere rangen wel erg groot vinden worden, vooral in de administratieve functies en HRM-functies;
- het achterblijven van het inkomen van gepensioneerden.

Uiteraard gaan wij als centrale zelf ook aan de slag met de punten die tijdens onze achterbanraadpleging naar boven kwamen. We denken een aantal van de terecht door jullie geuite kritieken en zorgen in de uitwerking nog wel te kunnen oplossen. Ben jij daarna uiteindelijk toch nog van mening dat je nadeel van het akkoord ondervindt? Dan kun je dit melden bij de begeleidingscommissie (BCO) Arbeidsvoorwaardenakkoord die wij speciaal hiervoor in stand houden.

Sceptisch
Ook jullie zorg over de vraag hoe snel de werkgever alles kan invoeren, deelden wij met de staatssecretaris. Het verleden heeft jullie logischerwijs sceptisch gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de invoering van de pensioencompensatieregeling die na drie jaar eindelijk kan worden uitgevoerd. We hebben de staatssecretaris daarom in het SOD opgeroepen indien nodig tijdelijk extra capaciteit voor de uitvoering in te zetten om de invoering van deze maatregelen zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De staatssecretaris bevestigde in elk geval dat de loonsverhogingen van 1 januari 2021 en 1 januari 2022 en de eenmalige uitkering van 1 juli 2022 in de maand augustus zullen worden uitbetaald.

Links
Hieronder vind je diverse links, met als eerste het getekende arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 en vervolgens links naar de bijlagen met specifieke onderdelen en uitwerkingen van het akkoord.

Getekende arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023

Opleidingstabel

Nieuwe salaristabel militairen

Transitietabel 

Overgangsbeleid

Salaristabel burgers 

PTOW

Organisatieontwikkeling

Meer over:
AVW