17 oktober 2019

Beperking PAS-regeling opgeheven dankzij AFMP

Na opmerkzaamheid en inspanningen van de AFMP heeft Defensie onlangs haar voorstel ingetrokken om de toegang tot de PAS-regeling te beperken tot burgermedewerkers bij Defensie van 58 jaar en ouder. Deze regeling biedt hun de mogelijkheid om tegen het einde van hun loopbaan minder te gaan werken. Hierbij leveren zij een deel van hun salaris in.

Deelname vanaf 57 jaar was wel mogelijk, maar dan moesten deelnemers er rekening mee houden dat de pensioenopbouw tijdens de volledige duur van hun deelname aan de regeling werd verminderd.
Na signalen hierover van de collega’s van de NPB en de AOB kaartte de AFMP onlangs bij Defensie aan dat voor de onderwijssector een overleg heeft plaatsgevonden met de Belastingdienst over de daar geldende ouderenregelingen. Uit dit overleg kwam naar voren dat de Belastingdienst meent dat de pensioenleeftijd – door de vereenvoudiging van het Pensioenreglement van het ABP – gelijk is aan de AOW-leeftijd en niet gelijk geschaard hoeft te worden aan de pensioenleeftijd van 68 jaar.

Hetzelfde reglement
"Als dit voor de onderwijssector geldt, dan zien wij niet in waarom dat ook niet voor de burgermedewerkers bij Defensie zou gelden", zo beargumenteerde de AFMP richting Defensie. Hierbij werd benadrukt dat zij onder hetzelfde ABP-Pensioenreglement vallen als de onderwijscollega’s. Het aanpassen van de intredeleeftijd van de PAS-regeling is dan overbodig. "Sterker nog", zo vindt de AFMP, “het beperken van de pensioenopbouw bij medewerkers die wel met 57 met de PAS-regeling zijn gegaan, is dan ook helemaal niet nodig.”

Gewijzigd standpunt
Volgens de AFMP moest dit worden teruggedraaid, als dit het afgelopen jaar wel was gebeurd is. Uit de reactie van Defensie op de opmerkzaamheid van de AFMP bleek dat zij niet op de hoogte was van het gewijzigde standpunt van de Belastingdienst. Naar aanleiding hiervan heeft Defensie haar voorstel teruggetrokken om de PAS-regeling te beperken tot burgermedewerkers van 58 jaar en ouder. Concreet betekent dit dat de ingangsleeftijd van deze regeling in 2017 57 jaar kon zijn, het afgelopen jaar 58 jaar en dit jaar dus weer 57 jaar.

Van de baan
Op 10 december 2018 stelde Defensie aan de bonden voor om de toegang tot de PAS-regeling te blokkeren voor ambtenaren van 57 jaar oud. Dit voorstel is echter nooit concreet besproken met de bonden. Oplettendheid van de AFMP heeft er nu dus toe geleid dat dit voorstel definitief van de baan is.