16 juli 2021

Bericht van de arbeidsvoorwaardentafel

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt. De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken. Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over de salarisverhoging, maar ook over andere onderwerpen uit de inzetbrieven van de vakbonden en Defensie. Daarnaast is gesproken over thuiswerken en reiskosten. Partijen denken over een aantal onderwerpen hetzelfde. Er zijn echter ook onderwerpen waarbij de verschillende standpunten nog een eind uit elkaar liggen.

Er zijn echter ook onderwerpen waarbij de verschillende standpunten nog een eind uit elkaar liggen. Over één ding zijn alle partijen het wel eens: het defensiepersoneel heeft recht op duidelijkheid over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarom praten Defensie en de vakbonden de komende periode verder over hoe een arbeidsvoorwaardenakkoord er uit kan zien. De komende tijd genieten veel defensiemedewerkers van een welverdiende vakantie. Defensie en de vakbonden willen deze periode gebruiken om zoveel mogelijk stappen te zetten. Wij zullen iedereen in september laten weten wat de gesprekken hebben opgeleverd.

Meer over:
AVW