24 mei 2022

Bert, Jeroen en Arjan niet in VO ABP

Tijdens de recente VO-verkiezingen hebben Bert Weeren namens de groep gepensioneerden (Lijst (1C) en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de groep werkenden (Lijst 1D) helaas niet genoeg stemmen bemachtigd om de komende jaren deel te mogen uitmaken van het Verantwoordingsorgaan van ABP. Zij waren onze ervaren VO-kandidaten in de FNV ACOP-fractie van de AFMP en de MARVER.

Ondanks het feit dat leden van beide bonden meer dan gemiddeld op één van hen stemden, was dit niet genoeg voor de drie om de kiesdeler voor een VO-zetel te halen. Deze kiesdeler was bepaald voor de zogeheten gebonden lijst. Omdat wij van mening waren dat onze eigen kiesdeler had moeten worden toegepast bij de verkiezingen en wij in dat geval wel een plek in het VO zouden hebben veroverd, maakten wij onlangs bezwaar bij ABP. Dit bezwaar is helaas ongegrond verklaard, waardoor Bert, Arjan en Jeroen nu jammer genoeg definitief een plek mislopen in dit orgaan, dat ABP gevraagd en ongevraagd adviseert over belangrijke pensioenzaken.

Heb je vragen over jouw militaire pensioen of over jouw burgerpensioen? Dan kun je hiervoor natuurlijk nog steeds bij ons terecht. In voorkomende gevallen kunnen wij desgewenst contact leggen met één van de wél gekozen vertegenwoordigers van de ACOP in het VO.

Meer over:
ABP-VO