12 december 2018

Bezoek de bijeenkomsten over jouw CAO

Op woensdag 19 december houden de bonden van ‘Actie bij Defensie’ bijeenkomsten op verschillende locaties over de stand van zaken rondom jouw CAO. Je wordt bijgepraat over de mislukte arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en de kort gedingen tegen Defensie en het ABP.

Onder de vlag Actie bij Defensie (www.actiebijdefensie.nl) trekken de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM samen ten strijde. Jouw vertegenwoordigers zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, je kunt met hen in gesprek én er al je vragen kwijt over de CAO en de militaire pensioenregeling.

Wil je meer weten over de stand van zaken? Kom naar een van de bijeenkomsten.

Woensdag 19 december

  • 10.00 - 12.00 Soesterberg, Sergeant-majoor Scheickkazerne, hoofdgebouw W1, ruimte 1.59
  • 10.00 - 12.00 Soesterberg, Du Moulinkazerne, gebouw D11
  • 13.00 - 15.00 Soesterberg, Camp New Amsterdam, Base Chapel gebouw A63
  • 13.00 - 15.00 Amersfoort, Bernhard kazerne, boven de eetzaal
  • 14.30 - 16.00 Kamp Soesterberg, gebouw V31 *

Check de actiewebsite voor eventuele wijzigingen

Klik hier voor een grote versie van de poster.