11 juni 2020

‘Bezuiniging op publieke sectoren onverantwoord’

Na de coronacrisis mag geen automatische bezuinigingsreflex op de publieke sectoren ontstaan. De bijna 1 miljoen mensen in deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van deze crisis. Zij mogen niet zoals vaker de sluitpost worden van de begroting.

Dit is de gezamenlijke boodschap van de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) waarbij ook de AFMP is aangesloten, de Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel (CCOOP), de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en het Ambtenarencentrum (AC) in de Appèlbrief Herwaardering Publieke Sector. Deze brief is verstuurd naar zeven betrokken ministers, Tweede Kamerleden, werkgeversorganisaties en politieke partijen.

Onverantwoord
Dreigende bezuinigingen op de publieke sectoren zijn volgens de vier centrales onacceptabel en onverantwoord. Deze sectoren staan namelijk voor zware taken en grote uitdagingen, waarvoor juist investeringen nodig zijn in kwaliteit en in medewerkers. Terwijl het kabinet nu tientallen miljarden euro’s investeert, vrezen de vakbonden dat de komende jaren bezuinigingen worden doorgevoerd in de sectoren veiligheid, onderwijs en andere overheidsdiensten die iedereen nodig heeft. “De ervaring leert dat deze bezuinigingen vaak terechtkomen bij de medewerkers,” zo benadrukken zij.

Hoge werkdruk
De bonden wijzen op de hoge werkdruk in de publieke sectoren. Zij vrezen voor kwaliteitsverlies door bezuinigingen, decentralisaties en tekorten aan (vast) personeel, niet-marktconforme salarissen en toenemende agressie. “Dit is niet de koers die we in Nederland moeten willen,” zo zeggen de vier centrales. “De inwoners van Nederland willen goed onderwijs, een veilige werk- en leefomgeving in de eigen straat, stad en land, maar ook in Europa en de wereld, een schoon milieu, en goede infrastructurele voorzieningen zoals wegennet en openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd wordt een publieke dienstverlening verwacht die efficiënt, niet te duur, maar vooral met een menselijke maat wordt uitgevoerd. En niet vooral via strikte naleving van regels en formulieren. Met mogelijke bezuinigingen in het vooruitzicht is dat niet haalbaar.”

Nieuwe koers
In de brief aan de Tweede Kamerleden, de ministers en de werkgeversorganisaties in de publieke sector pleiten de vakbonden ervoor om bij toekomstig beleid uit te gaan van een nieuwe koers. “Een koers waarin wordt gestreefd naar voldoende personeel, werkzekerheid, een lagere werkdruk met een eerlijk en marktconform salaris, ruimte voor de professional op de werkvloer en de menselijk maat in de uitvoering.”
Zij vragen onder meer concreet om investering in kwaliteitsversterking van mensen, scholing, marktconforme lonen en een goed pensioen, verhoging van de middelen voor de publieke sectoren in de Miljoenennota’s en collectieve voorzieningen en de publieke sector prominent in de verkiezingsprogramma’s en het overheidsbeleid.

10-puntenplan
Als voorzitter van de AFMP wijst Anne-Marie Snels op de grote risico’s van mogelijke bezuinigingen in een publieke sector als Defensie. “Jarenlang is Defensie al ‘het financiële kind van de rekening’ geweest,” zo verduidelijkt zij. “Daar is vooral het personeel slachtoffer van geworden. Dit leidde onder meer tot niet marktconforme arbeidsvoorwaarden op veel gebieden, huisvesting die regelmatig niet voldoet, een gebrek aan munitie en materieel en onvoldoende opleidingen. De leegloop was de afgelopen jaren niet voor niets zo hoog. In een speciaal 10-puntenplan, waarmee de AFMP zich in de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen richt op de landelijke politici, pleiten we er daarom voor om defensiemedewerkers en onze veiligheid niet opnieuw het kind van de rekening te laten worden.”

Noodzakelijke rol
Volgens Snels is de verleiding van menig politieke partij om te bezuinigen misschien groot, vanwege de huidige financiële positie waarin Nederland verkeert met een oplopende staatsschuld. “Maar politici moeten zich eerst afvragen: hoé gaan we Nederland op eigen kracht verdedigen en bijstand verlenen, zowel in binnen- als buitenland? Het is hoog tijd dat al jarenlange noodzakelijke investeringen en beloftes nu wél worden gemaakt. Defensiemedewerkers moeten gezond, veilig en met goed materieel en marktconforme arbeidsvoorwaarden kunnen werken, zodat Defensie haar noodzakelijke rol kan blijven vervullen."

Lees hier de verstuurde Appèlbrief Herwaardering Publieke Sector aan de zeven betrokken ministers, Tweede Kamerleden, werkgeversorganisaties en politieke partijen.