9 mei 2014

Bezuinigingen bedreigen veiligheid militairen in Mali

Door bezuinigingen is de veiligheid van de militairen in Mali in het geding. Dit vindt de AFMP na de zoveelste discussie rondom de inzet van materiaal bij de missie in Mali. Ditmaal is de huidige huisvesting niet in lijn met het dreigingsbeeld.

De huidige tenten bieden onvoldoende bescherming bij een raketaanval, waarvan er al verscheidene zijn geweest. Defensie is op dit moment aan het opschalen naar containers die bestand zijn tegen de scherven van raketten. Soortgelijke containers, die ook gebruikt zijn in Afghanistan, zijn inmiddels verkocht en moeten nu opnieuw gemaakt en geleverd worden. Het duurt daarom ettelijke maanden voordat alle militairen gehuisvest zijn in containers. Tot die tijd blijft de situatie onveilig als zich wederom raketaanvallen voordoen. Dit toont volgens de AFMP opnieuw aan dat de bezuinigingen de flexibiliteit en inzetmogelijkheden van de krijgsmacht hebben aangetast.

Onverantwoorde risico’s
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels ziet de voorspelling van de vakbonden werkelijkheid worden. “Wij hebben al eerder aangegeven dat er ongelooflijk veel bezuinigd is en dat dit visieloos en onverantwoord is gebeurd. De defensieorganisatie is uitgekleed en heeft de middelen en de menskracht niet meer om de topprestatie te leveren die van hen wordt verwacht. Dat brengt risico’s met zich mee, ook voor de veiligheid van het defensiepersoneel. Het nemen van deze vermijdbare risico’s vinden wij onverantwoord.”

De afgelopen maanden zie je dat er steeds discussies opkomen over de veiligheid van het personeel in Mali. Eerst was het de kleding, toen de medivac-helikopters en nu de huisvesting. De AFMP vindt dat het kamp en de middelen gereed hadden moeten zijn vóórdat de grootste troepenmacht daarnaartoe was gebracht. “Nu moet er maandenlang genoegen worden genomen met een onveilige situatie. En ik maak mij zorgen als het dreigingsbeeld verder oploopt. Krijgen we dan een nieuwe discussie of er gepantserde containers nodig zijn, die vervolgens ook weer gemaakt en geleverd moeten worden en wat wederom lang gaat duren? Defensie trekt geen lessen uit het verleden, in Irak en Afghanistan voerden we dezelfde discussie”, legt Snels uit.

Militaire of politieke afweging?
Defensie besteedt nog maar 0,87% van het bruto binnenlands product (BBP) aan Defensie. Hiermee voldoet Nederland bij lange na niet aan de afspraken die binnen de NAVO zijn gemaakt waarin staat dat 2% van het BBP voor Defensie moet worden benut. Dit tast onze internationale inzetbaarheid en geloofwaardigheid aan. “De Nederlandse politieke ambities lijken ondanks het teruglopende budget hierop niet te zijn aangepast. Ik begrijp dat er aan iedere militaire missie veiligheidsrisico’s verbonden zijn. Het lijkt mij dat je als militaire commandant daarbij de juiste uitrusting en middelen kiest. Ik stel mij voor dat vooraf aan de missie in Mali rekening is gehouden met een oplopend dreigingsbeeld. Ik vraag mij daarom af welke afweging in risico’s en noodzakelijke middelen hier is genomen. Heeft hier een zuivere militaire afweging of een politieke afweging de doorslag gegeven? Het zou goed zijn als ook de Tweede Kamer daarover vragen gaat stellen aan de verantwoordelijke minister.”

De missie in Mali is onderdeel van de VN-missie MINUSMA waar Nederland aan deelneemt. Ongeveer 450 Nederlandse militairen zijn belast met het opleiden van de lokale politie en het inwinnen van inlichtingen in Noord-Mali. Zij worden ondersteund door vier Apache gevechtshelikopters en drie Chinook transporthelikopters. Begin mei is het Nederlandse kamp Castor in gebruik genomen en sindsdien zijn er al meerdere raketaanvallen op het kamp uitgevoerd.

Meer over:
GVW