15 februari 2014

Bezuinigingen blijven schrijnend, ook na Herfstakkoord

De aangekondigde extra bezuiniging op Defensie wordt geen 348 maar ‘slechts’ 282 miljoen. Daardoor zullen bij de krijgsmacht in plaats van 2.400 ‘slechts’ 1.000 arbeidsplaatsen extra verloren gaan. Dat blijkt uit de brief die minister Hennis-Plasschaert vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Op zich goed nieuws voor een groep werknemers van wie de werkgelegenheid bedreigd werd,’ reageert AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. ‘Maar we moeten de zaken wel in het juiste perspectief blijven zien. Onze leden zitten nog midden in de pijnlijkste bezuinigingsoperatie bij Defensie aller tijden. We beginnen eigenlijk nu pas te merken wat het betekent om 12.000 arbeidsplaatsen te verliezen. Nu komen er nog eens 1.000 banen extra te vervallen. Hoe je het ook wendt of keert, dat blijft pijn doen.’

De brief van de minister bevat nadere informatie over de afspraken op Defensiegebied in het zogenaamde Herfstakkoord: het akkoord over de Rijksbegroting voor 2014 dat het kabinet Rutte-II op vrijdag 11 oktober sloot met vijf partijen in de Tweede Kamer (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP). Dankzij dat akkoord zijn de bezuinigingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde op allerlei punten teruggedraaid of aangepast.

66 Miljoen minder
‘Het is duidelijk dat het Herfstakkoord voor Defensie relatief gunstig uitpakt,’ aldus Anne-Marie Snels, ‘Dat wil zeggen: vergeleken bij de oorspronkelijke kabinetsplannen hoeft de krijgsmacht de komende jaren 66 miljoen minder in te leveren. Dat betekent dat nog altijd 81 procent van de extra bezuinigingen op Defensie gehandhaafd blijft. Die korting van 19 procent is natuurlijk meegenomen, al vindt de AFMP eigenlijk dat Defensie helemaal geen extra bezuinigingen opgelegd had moeten krijgen. Dat was niet meer dan redelijk geweest, aangezien de sector nog druk bezig is om de vorige bezuinigingsopdracht van maar liefst 1 miljard euro te realiseren, een operatie waarbij 12.000 arbeidsplaatsen verloren gaan.’

Behoud werkgelegenheid
Desondanks ziet Snels ook de positieve effecten. ‘De sluiting van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen gaat niet door en ook het 45-ste pantserinfanteriebataljon blijft bestaan, zij het op een andere locatie (Havelte). In Ermelo wordt de vrijgekomen ruimte gevuld door het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) en de Koninklijke Militaire School (KMS). Dit betreft in totaal 700 tot 1.000 mensen (staf en leerlingen) meer dan in de huidige situatie. Daarnaast heeft de minister vandaag bekend gemaakt dat ook de 32-ste marinierscompagnie op Aruba behouden blijft. Voorlopig lijkt de werkgelegenheid van deze collega’s dus gegarandeerd en dat is uiteraard prettig. Maar ik hoop en verwacht wel dat dit ook voor de langere tijd gegarandeerd is, want als je kazerne zoals in Assen inmiddels drie maal is opgeheven en even zo vaak weer openblijft, zit je als werknemers wel in een emotionele achtbaan.’

WUL-compensatie
Op basis van het Herfstakkoord krijgt Defensie vanaf 2015 in totaal 115 miljoen meer uit de schatkist dan in de oorspronkelijke kabinetsplannen. Daarvan komt 25 miljoen uit een subsidiepotje voor de bevordering van regionale werkgelegenheid en 90 miljoen uit de algemene middelen. In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt dit geld NIET bedoeld om de inkomensdaling van militairen door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te compenseren. AFMP-voorzitter Snels: ‘In de Rijksbegroting die op 17 september werd gepresenteerd was voor 2014 al een bedrag van 50 miljoen ingeboekt om het Defensiepersoneel gedeeltelijk te compenseren voor de inkomensachteruitgang door de WUL. Dat bedrag blijft beschikbaar, maar het gaat dan opnieuw (net als in 2013) om een regeling voor slechts één jaar. De AFMP wil een volledige compensatie die blijvend betaald wordt uit de algemene middelen. Ondanks de afspraken met de Minister, die ze ook besprak met de Tweede Kamer, is er géén structurele oplossing. Dat varkentje moeten we nog wel even wassen!’

Andere gevolgen Herfstakkoord

  • Het plan om vliegbasis Leeuwarden te verkleinen van Main Operating Base (MOB) naar Deployed Operating Base (DOB) en te laten aansturen en ondersteunen vanaf vliegbasis Volkel gaat voorlopig niet door. Na de komst van de JSF in 2019 volgt een nieuwe beoordeling. Budget JSF blijft overigens gehandhaafd (270 miljoen).
  • De voorgenomen verkoop van het nog in aanbouw zijnde bevoorradingsschip JSS Karel Doorman gaat voorlopig niet door. Na de indienststelling in 2015 zal worden ingezet op internationaal medegebruik, voorlopig alleen voor maritieme bevoorradingsfunctie. Het schip krijgt volgens de werkgever een beperkte bemanning van 100 á 120 personen. Het huidige bevoorradingsschip De Amsterdam wordt in 2015 afgestoten en verkocht.
  • Defensie gaat extra investeren in een simulator voor de Chinook helikopter. Die zal worden gebruikt om personeel (vliegend en technisch) op te leiden en gekwalificeerd te houden en daardoor de operationele beschikbaarheid te vergroten.
  • De 13 Mechbrig (Gemechaniseerde Brigade) in Oirschot wordt omgevormd tot een Gemotoriseerde Brigade. Dit betekent dat de daar aanwezige CV90’s worden vervangen door een combinatie van bij Defensie aanwezige dan wel instromende wielvoertuigen (Bushmaster, Mercedes-Benz, Fennek en Boxer). De helft van deze CV90’s (44) wordt afgestoten. De andere helft wordt aangehouden voor opleiding en training, als logistieke reserve en voor reservedelen.
  • Het aantal CLAS-bataljons wordt uitgebreid van zes naar zeven. Een luchtmobiele brigade in het Oosten (drie bataljons in Schaarsbergen en Assen), een gemechaniseerde brigade in het Noorden (twee bataljons in Havelte) en een gemotoriseerde brigade in het Zuiden (met twee bataljons in Oirschot). Deze opzet biedt het CLAS volgens de minister een verbetering van de operationele duurzaamheid en meer mogelijkheden voor samenwerking met België en Duitsland.
Meer over:
BVJ