20 juli 2023

Bijzondere geste van dochter van voormalige president Ons Belang

De AFMP ontving onlangs in haar mailbox een bijzondere mail met daarin een uniek aanbod. Deze mail was afkomstig van de 70-jarige Anneke Sicherer-Roetman. Als dochter van de in 2005 op 86-jarige leeftijd overleden Jan Roetman, in de jaren vijftig van de vorige eeuw president van Ons Belang, Koninklijke Vereniging van Onderofficieren - de voorloper van de AFMP - deed Anneke ons een offer we couldn’t refuse’.

Anneke wilde een goede bestemming geven aan een fotoalbum met diverse foto’s en krantenknipsels van de viering van het 60-jarig bestaan van Ons Belang in 1958. Dit album trof zij onlangs aan bij het opruimen van haar huis in het Gelderse Heelsum. Zij ontdekte op internet dat Ons Belang in 1992 was opgegaan in de AFMP en nam daarom contact met ons op. Zij bood niet alleen aan om het album te komen langsbrengen op ons kantoor in Amersfoort, maar stuurde ons ook een digitale preview van de memoires die haar vader op haar verzoek in 1998 aan het papier toevertrouwde. Het gedeelte van deze memoires dat handelt over Ons Belang completeerde zij onlangs zelf met een voor- en nawoord en met een aantal bijzondere foto’s. Door de jaren heen hebben alleen zij en haar man de memoires gelezen, maar volgens Anneke verdienen de verhalen van haar vader een groter publiek. Vandaar dat deze nu ook digitaal beschikbaar worden gesteld voor AFMP-leden.

Bijzondere ontmoeting
Geënthousiasmeerd door haar voorstellen legde AFMP-voorzitter Ruud Bergsma snel persoonlijk contact met Anneke. Hij maakte een afspraak met haar om het album en een aantal andere memorabilia, zoals een jaarverslag van Ons Belang uit 1957, te komen ophalen bij haar thuis. Deze afspraak mondde uit in een bijzondere ontmoeting met haar en haar man Carel in Heelsum.
Voordat zij tijdens deze ontmoeting het fotoalbum tevoorschijn haalde, vertelde zij enthousiast over haar vaders loopbaan. Hij werd op 13 november 1918 geboren als oudste van een gezin met drie jongens, dat het financieel niet breed had. Hij schopte het van dienstplichtig onderofficier in Ede, lid en president van de afdeling Harderwijk van Ons Belang uiteindelijk op 24 september 1953 tot president van deze Vereniging voor Onderofficieren, die in 1958 bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan het predicaat Koninklijk kreeg toebedeeld.

Twee ridderordes 
Noemenswaardig is dat hij twee ridderordes ontving. In 1961 werd hij Ridder in de Orde van Leopold II in België en in 1981 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Laatstgenoemde onderscheiding ontving hij niet alleen voor zijn werk voor Ons Belang, maar ook voor zijn activiteiten daarna. Zo was hij President-Directeur van ooit door Ons Belang opgerichte verzekeringsmaatschappijen en banken.

Europese Defensie Gemeenschap
Een bijzonderheid die een plek kreeg in de memoires is het thema waarop Jan inging in zijn openingsrede tijdens zijn eerste Algemene Vergadering als president in 1954. Bij die gelegenheid sprak hij over de eerste ideeën voor de oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap. Ook de grootse viering van het 60-jarig bestaan van Ons Belang - een driedaags evenement in Den Haag met het nodige spektakel, een fly-by en een bezoek van Prins Bernhard - passeert uitgebreid de revue in de memoires.
“Mijn vader heeft voor deze happening veel werk verzet,” benadrukte Anneke. “Aan de eettafel thuis praatten mijn ouders er vaak over. Als jong, maar nieuwsgierig enig kind kreeg ik hier veel van mee.”
De loopbaan van haar vader bij Ons Belang was volgens Anneke sowieso een belangrijk gespreksonderwerp in het gezin. “De meeste verhalen gingen over de jaarlijkse congressen die hij als president meemaakte in België, Frankrijk en Luxemburg. Mijn moeder ging hierbij vrijwel altijd mee. Opgegroeid in gezinnen die zich weinig konden veroorloven, waren dit voor hen de eerste buitenlandse reizen die zij maakten en dat was natuurlijk bijzonder. Door alles wat er aan tafel werd verteld, had ik als kind ook altijd het woord bezoldiging in mijn hoofd, terwijl ik nog niet wist wat het betekende.”

Met naam en toenaam
Het 60-jarig bestaan van Ons Belang in 1958 vormt de rode draad in het fotoalbum, dat Anneke op Ruuds verzoek uitgebreid doornam en uiteindelijk aan hem overhandigde. Het viel Ruud al snel op dat Anneke alle bondskopstukken die op de foto’s staan met naam en toenaam kent. Deze kennis dankt zij natuurlijk aan alles wat zij hiervan in haar jeugd meekreeg en aan alle in de memoires vastgelegde verhalen. Met de belofte dat dit album en de andere memorabilia een mooie plek krijgen in het AFMP-pand, nam Ruud afscheid van Anneke en haar man, die blij zijn dat een prachtig stuk bondshistorie niet verloren gaat.

Heb jij interesse in de memoires van Jan Roetman? Stuur ons dan een e-mail: info@afmp.nl. Je ontvangt van ons dan de digitale versie van zijn memoires met talloze historische foto’s.

Dit artikel is gepubliceerd in de op 14 juli verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie. De volledige editie van OpLinie kun je ook lezen via onze website en onze ledenapp.

Meer over:
Vereniging